Medlem / 211215

Årsstämma 2022

Vi välkomnar alla medlemmar till Skaps digitala årsstämma måndag 28 mars klockan 15.00-18.00. En vecka innan, 21 mars, bjuder vi även in till möte med information och dialog om om ny avräkningsteknik och nya direktivet.

Digital årsstämma måndag 28 mars 2022

Kallelse och anmälningslänk skickades till alla röstberättigades medlemmars mailadresser 24 februari 2022. Har du inte fått den? Maila info@skap.se.

Anmäl dig senast 22 mars via länken i kallelsen.

På anmälningssidan finns också dagordning och stämmoguide att ladda ner (nedladdningslänken i kallelsemailet är tyvärr trasig men klicka in dig på anmälningssidan så hittar du allt där).

Vi kommer, liksom tidigare år, att med hjälp av konsulter från Styrelsepost använda Zoom för videokommunikation och VoteIT för handlingar, talarlista och röstning. Alla som anmäler sig kommer att få ett mail med vidare instruktioner om nedladdning och inloggning innan stämman. Observera att du måste ha anmält dig för att kunna vara med på stämman eftersom behörigheter att rösta läggs in i systemen på förhand.

Fullmakt: Har du inte möjlighet att själv delta kan du lämna fullmakt till en annan röstberättigad medlem (som anmält sig) att rösta i ditt ställe. Fyll i, signera, bevittna och maila fullmaktsformuläret till info@skap.se senast 24 mars. Det går bra med både underskrifter och e-signaturer.

Samtal om ny avräkningsteknik och nya direktivet 21 mars

Skap bjuder den 21 mars på ett samtal om upphovsrättsdirektivet och den musiktekniska utvecklingen – missa inte detta om du vill ha koll på hur dina royalties påverkas av framtidens system för insamling och avräkning!

Klockan 15.30-17.00 välkomnar vi dig till ett digitalt möte om upphovsrättsdirektivet och de tekniska framsteg som görs för att identifiera upphovspersonerna till musiken som spelas.

15.30 presenterar och diskuterar Skaps ordförande Alfons Karabuda och Ulrica Källén från KLYS det nya upphovsrättsdirektivet och hur det kan komma att påverka dina avtal. Skaps juridiska rådgivare Andreas Wendén deltar också, och i mån av tid kommer du ges chans att ställa frågor. Om du inte hinner – maila Andreas på juridik@skap.se så får du svar den vägen!

16.20 kommer Stim och Utopia Music med en uppdatering om det intressanta arbetet att genom scanning hitta låtar och upphovspersoner – och på så sätt förbättra royaltyutbetalningarna.

17.00 avrundar vi dagens samtal.

Maila anmalan@skap.se för att få Zoomlänken.

31 januari 2022 – sista dag att skicka in motioner till Skaps årsstämma 2022

Om du vill ge några förslag till årsstämman ska din motion vara oss tillhanda senast 31 januari 2022. Motionerna kan med fördel skickas via mail men det går också bra per post till Skaps nya adress.

Vad är en motion?
En motion är ett förslag från en medlem till årsstämman. Det kan till exempel vara förslag på ny eller annan verksamhet eller andra större förändringar i till exempel bestämmelser eller verksamheten.

Vem får lämna in en motion?
Alla röstberättigade medlemmar som har betalat in sin medlemsavgift för 2019 (avgiften för 2020 och 2021 efterskänkte vi) och inträdesavgift (för nya medlemmar) får lämna in motioner till årsstämman. 

Är du över 67 år och osäker på vilken medlemskategori du har valt, kontakta info@skap.se. Senast 31 januari varje år kan du göra ditt val.

Vad ska en motion innehålla?
En motion måste innehålla en kort beskrivning av det du vill förändra samt argument för ditt förslag. Ett tips för att göra din motion så tydlig som möjlig att ta beslut på att är att skriva förslaget i en eller flera “att-satser”. Exempel:
Jag föreslår
Att Skap bör…
Att bestämmelserna för… ändras till följande lydelse…

Vart ska motionen skickas och när?
Senast 31 januari 2022 ska motionen vara hos Skap.
Motionen skickas med fördel via mail till info@skap.se 
eller per post till Skap, Hornsgatan 29c, 118 49 Stockholm