Stipendier och priser / 210609

Sex nya stipendiater!

Varje år delar vi ut priser och stipendier till förtjänstfulla musikskapare inom alla genrer. I år kommer föreningen dessutom dela ut fler priser än tidigare med bakgrund i det stora behov av stöd och uppmuntran som så desperat behövs i svallvågorna av den globala pandemin som i mångt och mycket lamslagit musikbranschen. 

Föreningen förvaltar ett antal minnesfonder och ur tre av dessa vill vi hylla följande upphovspersoner för deras gärning inom den svenska musiken. Tack och grattis önskas alla stipendiater! 

Stipendium ur Fred Winters Minnesfond tilldelas Jon Ekstrand och Jonnali Parmenius (Noonie Bao)

Läs mer om stipendiet & se tidigare vinnare

Stipendium ur Ejnar Westlings Minnesfond tilldelas Stina Nordenstam och Anna Ternheim

Läs mer om stipendiet & se tidigare vinnare

Stipendium ur Sven Paddocks Minnesfond tilldelas Blen Tadesse och Ivan Renliden

Läs mer om stipendiet & se tidigare vinnare

Samtliga stipendier är på 40 000 kr och betalas ut omgående och stipendiaterna kommer att presenteras med diplom på kommande Skapevenemang.

Fotografer:
Blen: Art by Esse @artbyesse (instagram)
Jon Ekstrand: Anna Drvnik

Fotocred? Maila!