Utbildning / 210429

Upphovsrätt och avtal på Svenska musikutbildningar

Hur behandlar svenska musikutbildningar avtalsjuridik och upphovsrättsfrågor?

Vi anser att kunskaper i upphovsrätt och avtalsjuridik är helt avgörande för ett hållbart musikskapande. Kortsiktigt ger det förutsättningar för fördelaktiga avtal och skäliga ersättningar till de individuella musikskaparna. Långsiktigt stärker det kollektivet och skapar förutsättningar för mer musik och kultur. Vi har därför låtit tillsätta en utredning att undersöka ett urval av de eftergymnasiala musikutbildningarna i Sverige och hur de hanterar och förmedlar kunskaper i avtalsrätt och andra upphovsrättsliga frågor. Resultatet vi ser är minst sagt varierande. Vissa utbildningar ägnar relativt stor del av utbildningarna åt dessa områden, medan de är mycket eftersatta, knappt närvarande, inom andra utbildningar. Skap reagerar särskilt på att vissa statliga högskolor knappt ägnar avtalsjuridik och upphovsrätt någon uppmärksamhet alls. Detta trots att de regelverk de verkar under (Högskoleförordningen) föreskriver att studenterna efter utbildningarna ska ”visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet”. Skap menar att såklart att kunskaper och färdigheter i avtalsjuridik och upphovsrätt krävs för att verka självständigt som musikskapare.  

Skaps ordförande Alfons Karabuda kommenterar:
”Att detta skulle variera mellan utbildningsnivåer och utbildningsanordnare hade vi nog kunnat vänta oss, men att lägstanivån är så låg – särskilt inom den högre utbildningen som är statligt reglerad – förvånar oss. Utredningen ger oss värdefulla insikter för framtida påverkansinsatser gentemot utbildningssektorn.”