Medlem / 210326

Coronastöd 2021

Skaps ekonomiska rådgivare informerar nedan om de coronastöd som finns för enskilda näringsidkare och numera även för delägare i handelsbolag med minst en fysisk delägare – de s k Omsättningsstöden.

För de företagare som inte kunnat dra nytta av de övriga stödåtgärder som infördes under år 2020 har regeringen infört två särskilda omsättningsstöd: det ena stödet kan användas av enskilda näringsidkare som haft ett omsättningstapp på minst 30, 40 eller 50 procent beroende på vilken stödperiod som ansöks för. Storleken på stödet är 75 eller 90 procent, beroende på period.

Omsättningskrav:
– Under år 2019 omsatt minst 200 tkr (avseende stöd för aug-okt -20)
– Under år 2019 omsatt minst 180 tkr (avseende november -20 – april -21)

Det andra stödet kan användas av handelsbolag med minst en fysisk person som delägare och är utformat med utgångspunkt i reglerna och perioderna för omsättningsstödet till enskilda näringsidkare.

Mycket mer info finns på följande länkar:

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare – Regeringen.se

Omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare – Regeringen.se

Utöver omsättningsstöden finns flera andra möjligheter till stöd och anstånd som gäller för alla bolagsformer.

För Skapmedlemmar och Stimanslutna finns möjlighet till viss kostnadsfri rådgivning kring detta – kontakta oss via ekonomi@skap.se så hjälper vi till!