Påverkansarbete / 210211

Alfons Karabuda utsedd till sakkunnig i utredningen Återstart för kulturen

I december beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att ”sammanfatta de konsekvenser pandemin inneburit och alltjämt innebär för kultursektorn och analysera vilka lärdomar som kan dras av dessa.”, ledd av Linda Zachrisson. För att belysa alla perspektiv har ett antal sakkunniga utsetts, däribland Alfons Karabuda som kompositör tillför sitt perspektiv i utredningen, en utnämning han förstås tar på allra största allvar.

Alfons kommenterar:
”Under det senaste året har vi både genom Skap och våra systerföreningar i Sverige och internationellt diskuterat löpande hur vi bäst kan få makthavare att förstå exakt hur utsatt, och samtidigt viktig, kulturen och musiken är för vårt gemensamma samhällsprojekt. Churchill sa att konsten är grundläggande för ett fullständigt liv och det stämmer förstås fortfarande. Det är därför jag med stolthet tänker föra fram musikskaparnas men också ett helt ekosystems utsatthet och behovet av alla typer av stöd och investeringar för att vi inte ska förlora momentum för den kreativa industri som skapar värde för så många. Inte minst alla musiklyssnare i vårt land.”

Arbetet ska redovisas den 30 juni, och går att läsa om här, övriga sakkunniga är: Gunnar Ardelius, författare, Mikael Brännvall, vd, Tanja von Brünken, kansliråd sakkunnig, Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, Niklas Cserhalmi, museidirektör, Anna Hag, departementssekreterare, Viktoria Nguema, kultursamordnare, Linda Portnoff, ekonomie doktor, Ingrid Printz, kulturchef samt Andreas Sand, vd.För frågor om utredningen, kontakta kansliråd Tanja von Brüken och för frågor om eller samtal med Alfons Karabuda, kontakta Skaps kommunikationschef Mathias Strömberg.