Medlem / 210115

ÅRSSTÄMMA 2021

Även i år blir årsstämman digital och vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att göra sin medlemsröst hörd! Inför stämman planerar vi en rad digitala medlemsmöten. Mer information och inbjudan kommer i medlemsbreven!

Digital årsstämma måndag 29 mars 2021, 15.00-18.00
Via Zoom/VoteIT.

Webinarier för medlemmar onsdag 24 mars, 13.30-16.30
Via Zoom.

Kallelse och anmälningslänk skickades till alla medlemmars mailadresser 26 februari 2021. Kontakta kansliet på info@skap.se om du inte har fått din kallelse!

Nu är det dags att skicka in motioner till Skaps årsstämma 2021
Om du vill ge några förslag till årsstämman ska din motion vara oss tillhanda senast 31 januari 2021. Motionerna kan antingen skickas via mail eller per post.

Vad är en motion?
En motion är ett förslag från en medlem till årsstämman. Det kan till exempel vara förslag på ny eller annan verksamhet eller andra större förändringar i till exempel bestämmelser eller verksamheten.

Vem får lämna in en motion?
Alla röstberättigade medlemmar som har betalat in sin medlemsavgift för 2019 (avgiften för 2020 efterskänkte vi) och inträdesavgift (för nya medlemmar) får lämna in motioner till årsstämman. 

Är du över 67 år och osäker på vilken medlemskategori du har valt, kontakta info@skap.se. Senast 31 januari varje år kan du göra ditt val.

Vad ska en motion innehålla?
En motion måste innehålla en kort beskrivning av det du vill förändra samt argument för ditt förslag. Ett tips för att göra din motion så tydlig som möjlig att ta beslut på att är att skriva förslaget i en eller flera “att-satser”. Exempel:
Jag föreslår
Att Skap bör…
Att bestämmelserna för… ändras till följande lydelse…

Vart ska motionen skickas och när?
Senast 31 januari 2021 ska motionen vara hos Skap. Motionen skickas med fördel via mail till info@skap.se eller per post till
Skap
Box 170 92
104 62 Stockholm