Medlem / 201113

Ekonomi & covid-19

Varje vecka uppdaterar Skaps ekonomiska rådgivare Anna Berkius Kolte vår ekonomiska lathund till de ekonomiska lättnader och stöd som erbjuds under 2020. Vi pratade med henne om hur året sett ut och bad henne lista sina mest användbara ekonomiska tips just nu.

Hur har medlemmarnas frågor till dig förändrats under det senaste halvåret?
”I vanliga fall är det mycket frågor om moms, Stim-avräkningar eller brev från Skatteverket som man vill diskutera hur man ska besvara. Nu handlar frågorna mer om hur man kan söka de olika Corona-stöden och vad som gäller där. De medlemmar som har enskild firma — och de är många — kan nu söka det så kallade omsättningsstödet. Det ska kompensera för att de med enskild firma inte kan söka många av de andra Corona-stöden (som är mer anpassade för aktiebolag och för bolag med anställda). Omsättningsstödet beslutades efter lång remisshantering den 5/11 och ska gå att söka på Boverkets hemsida inom kort.”

Vilka stöd kan man som enskild näringsidkare få, då?
”Jo, du kan få ovanstående ersättning för omsättningstapp. Det som gäller är max 120.000 kr per enskild firma, uppdelat på tre perioder – mars-april, maj och juni-juli med jämförelse med samma perioder föregående år. Detta är ett mycket efterlängtat stöd och har tagits fram efter lång lobbying av bland annat Skap och KLYS. Detta stöd räcker dock inte för alla. Många Skap-medlemmar har både enskild firma och en anställning vid sidan av, och då kanske omsättningen i firman är så liten att de inte når upp till minimiomsättningen 2019 på 200.000 kr. Och för dem som dessutom förlorat sin anställning är det naturligtvis ett mycket svårt läge.

Men man ska veta att enskild firma kan läggas vilande nu (det gäller inte aktiebolagen). Förut fanns en regel om att man bara kunde göra det en gång per femårsperiod, men nu görs undantag för detta i Corona-paketet under år 2020 – att ha sin firma vilande detta år räknas inte. Dessutom: om du får, säg, ett kortare uppdrag, en tvådagarsspelning, så ska du kunna väcka firman tillfälligt och sedan lägga den vilande igen. Detta måste stämmas av med respektive A-kassa först – för tyvärr verkar de olika kassorna göra lite olika tolkning.”

Ja, många medlemmar sitter med otroligt pressad ekonomi nu; hur kommer det bli framöver, det närmaste halvåret?
”Det såg ljusare ut under sommaren, men nu ökar smittspridningen igen. Om regeringen tänker fortsätta med gränsen 300 personer (istället för bara 50) för allmänna sammankomster så vore det bra för Skaps medlemmar. Det ger ju möjlighet att styra upp spelningar, om än i mindre skala. Branschen är mycket utsatt, som vi vet – och det finns en stor oro för framtiden. 

Men det ska också sägas att väldigt många har anpassat sig till de nya omständigheterna. I april hade vissa inte ens pengar till mat. Nu har många valt att börja plugga, hittat andra jobb, sökt sig till vården och så vidare. Så det är en bra sak att man kan ha firman vilande under år 2020 medan man försörjer sig på annat sätt. På frågan vad som händer om man får royaltyinbetalningar så har vi fått svar från olika A-kassor om att de inte betraktar royalty från tidigare år som aktivt arbete nu, och därför ska man fortfarande kunna ta emot royalties även med firman vilande. Men stäm av med A-kassan för säkerhets skull. 

Jag tror verkligen inte att de som tvingats till en paus nu kommer att lämna musiken! Kanske, när världen blir lite mer som vanligt, kommer vissa att behålla sitt fasta jobb för att det känns för riskabelt att ägna sig åt musiken på heltid. Men lever man för musiken, även om man inte lever av den, så tror jag man fortsätter med det.

Regeringens stödpaket och åtgärder, vad tänker du om det?
”De agerade snabbt — men åtgärderna gällde i våras främst bolag med anställda och lite  större bolag. En del små firmor har sökt omställningsstöd (vilket ger viss ersättning för fasta kostnader för de firmor som under en period tappat en procentuell andel intäkter). Men en enskild firma i musikbranschen har sällan stora fasta kostnader, det skulle kunna vara hyran av en studio, leasingbil eller dylikt. Så det stödet har främst hjälpt större och mer etablerade företag. Skap och KLYS har drivit detta hårt, gått till myndigheterna och ställt krav för att medlemmarna ska få stöd. Och nu finns äntligen omsättningsstödet, som jag nämnde tidigare. Det baseras enbart på förlorad omsättning, och du behöver inte ha några fasta kostnader alls för att ta del av det. 

Sedan tycker jag att det vore bra om fler medlemmar och Stim-anslutna hör av sig och frågar om råd i ekonomiska frågor. Vi finns ju här och svarar på frågor, och håller oss hela tiden ajour med vad som händer och vad man kan göra. Det är en fin service som Skap erbjuder.” 

Annas tips

Periodiseringsfond
Många känner inte till det här alls. Andra har hört talas om det, men tror att det är komplicerat. Det är det inte. Det går till så här: Som företag kan man sätta av (liksom tillfälligt “räkna bort”) en betydande del av skatteunderlaget, och på så vis skjuta upp skatten i flera år. Aktiebolag kan sätta av 25% av skatteunderlaget, enskilda firmor 30%. Vad vinner man på det, då? Jo, man skjuter upp skatten och får då tid på sig att lösa sin akuta likviditetssituation. I Corona-paketet finns även möjligheten att sätta av HELA vinsten för år 2019 till periodiseringsfond. Det går att göra via en omprövning av deklarationen – det kan man göra nu och även längre fram – upp till 6 år. Om man gör en avsättning får man 6 år på sig att ta fram det man ”räknat bort”. Om man hade ett bra år 2019 och gick med vinst och därför betalat skatt för det resultatet, så kan man alltså göra en omprövning och få den skatten tillbaka – och kunna skjuta den framåt i 6 år. Och om 2020 ett uselt år där många går med förlust, så kan man lösa upp lika mycket av fondavsättningen som man har förlust och då betalar man ju ingen skatt på den delen av det man löst upp – den blir helt skattefri. Du slipper alltså betala en hel del skatt på sådant du tjänat tidigare, när det gick bra.

Ompröva deklaration
Detta kan man alltså göra upp till 6 år efteråt även i vanliga fall. Men just nu för år 2019 är det ett extra fördelaktigt instrument, eftersom man kan avsätta hela vinsten till periodiseringsfond. Detta är en typisk sak som vi kan hjälpa till med om man känner sig osäker, och det kan absolut rymmas inom de sex halvtimmars ekonomisk rådgivning som du som Skap-medlem och Stim-ansluten har du rätt till varje år. 

Justera F-skatten
Du som har F-skatt kan när som helst justera den när verksamheten förändras. Detta gör man enkelt på Skatteverkets hemsida via tjänsten Preliminär Självdeklaration. Så om du betalat en högre preliminärskatt hittills under 2020 än vad du nu tror att du behöver med tanke på ditt resultat, så kan du få tillbaka pengar nu. 

Korttidspermittering för bolag med anställda.
Har du AB är du förmodligen anställd i ditt eget bolag, och då har du möjlighet att ansöka om korttidspermittering för att inte behöva betala fulla lönekostnaden och arbetsgivaravgifterna om du inte kunnat jobba i samma utsträckning som vanligt pga Corona. Denna stödåtgärd har precis förlängts. Den kan sökas retroaktivt från 16 mars. Och viktigt är att även om du driver en enskild firma och har anställda – dock inte du själv – kan du söka detta stöd för kostnaden för de anställdas löner. 

Stipendier och bidrag.
Förutom regeringens stöd finns annan hjälp att söka. Stipendier och bidrag från Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Författarfonden, Sametinget, Bildupphovsrätt med flera. Eller om du har planer på ett projekt som du vill genomföra: Sök pengar från Kommerskollegium, Allmänna Arvsfonden, STIM, Musikverket, din hemkommun i vissa fall, och så vidare. Det finns flera möjligheter.