Medlem / 201022

Mitt år/Lisa Montan

2020 blev inte som någon tänkt sig. Inställda spelningar och turnéer, uppskjutna inspelningar och låtskrivar-sessions, karantän i stället för social inspiration. Skaps medlemmar är förstås drabbade av året som gått, var och en på sitt sätt. Vi gör en check-in under ett par veckor med några av dem. Femte intervjuobjektet är Lisa Montan – filmmusikskapare.

Vad har förändrats i ditt yrkesliv sedan våren?
”De filmuppdrag jag skulle arbetat med är framflyttade. Så jag har sedan i våras arbetat med att fortsätta utveckla musiken till ett ofinansierat filmprojekt där musiken ligger som grund för berättandet, ett ordlöst manus till en bildberättelse som vi kallar Fantasi*.” 

Vad tänker du om regeringens åtgärder och stöd till kulturarbetare?
”Det är svårt att täcka upp allt som går förlorat ekonomiskt. Jag är inte tillräckligt insatt för att ha en åsikt. Men jag hoppas att de som söker de stöd som finns faktiskt har ett stort behov, så att de som verkligen behöver medel får hjälp. På sätt och vis tror jag kulturen är viktigare än någonsin under den tiden vi är i nu.”

Kan du själv försörja dig på musiken?
”Jag försörjer mig normalt på musiken, men utan hjälp, stipendium och upphovsrätt från äldre jobb hade jag inte klarat mig det här året.” 

Hur ser du på de kommande 6 månaderna?
”Jag hoppas att vi tillsammans kan minska smittspridning och rädslor, och att vi tillsammans på sikt kan börja ses och uppleva kultur. Och att vi förstår värdet av att ses och fysiskt uppleva kultur i närvaro av varandra även i mindre skala, och att vi tillsammans skapar ett musikklimat som klarar ekonomiska svackor.

Jag ser också detta som en tid att färdigställa projekt som står utanför industrin. Jag vill själv fortsätta stå för de kulturella och etiska värden jag tror på, trots pressad ekonomi. Jag kommer kämpa för musikens värde och självklara plats i vår kultur, där upphovsrätten är en central punkt som gör det möjligt att skapa ett kretslopp som ger mer musik av den musik som redan finns. I dessa tider kan förhandlingsläget bli hårdare för den enskilda artisten. Jag hoppas att vi samlar oss och tillsammans hittar nya ekonomiska lösningar.”

Hur ser du att branschen och resten av kollektivet påverkas?
”Jag befarar att trenden att ge upp sin upphovsrätt har möjlighet att växa sig starkare i filmbranschen då kommersiella strömnings-kanaler växer sig större. Jag vet att vi tillsammans kan motverka detta genom att stå upp för musikens värde och prata med varandra. 

Min förhoppning är att vi tillsammans kan skapa nya distributionskanaler för musik där ekonomin också gynnar musikskaparna. Med modern teknik kan vi med enkla medel samla musik på en egen plattform. Tillsammans kan vi skapa ett klimat som gör det möjligt för fler att försörja sig på musiken, och på det sättet få fler röster att höras.”

* Se pilot för bildberättelsen Fantasi här