Medlem / 201013

Mitt år/Sibille Attar

2020 blev inte som någon tänkt sig. Inställda spelningar och turnéer, uppskjutna inspelningar och låtskrivar-sessions, karantän i stället för social inspiration. Skaps medlemmar är förstås drabbade av året som gått, var och en på sitt sätt. Vi gör en check-in under ett par veckor med några av dem. Andra intervjuobjektet är Sibille Attar – låtskrivare och producent.

Vad har förändrats i ditt yrkesliv sedan våren?
”Den stora saken har varit att jag skjutit upp en färdig skiva i 3 omgångar vilket genererat ett psykologiskt stiltje, ett oförlöst tillstånd. I praktiken betyder det att jag inte riktigt har kunnat arbeta för inkomst inom mitt skrå; jag har inte varit aktuell och därför är det svårare att få tag på betalt arbete som produktions/kompositions-uppdrag och andra samarbeten.

Och spelningar, som vi alla vet, har inte varit på tal. Men jag slutar ju aldrig att arbeta konstnärligt, det pågår som ett litet tryggt tuffande tåg i hjärtat och hjärnan och det kan inget virus stoppa, på gott och ont.”

Vad tänker du om regeringens åtgärder och stöd till kulturarbetare?
”Det tog katastrofalt lång tid. Och de signaler som regeringen sänt ut under denna tid har varit förmyndande och idiotförklarande. Som om vi i vår bransch inte skulle vara kapabla att varken förstå innebörden av den oerhört allvarliga situation vi befinner oss i eller respektera den. Det blir förnedrande att samtidigt åka kommunalt i trånga bussar eller tunnelbanor.

Det ger intryck av ett starkt kulturförakt som jag tror många i branschen har känt av i åratal, men inte förrän nu har det bekräftats. Vi är i denna sits nu på grund av den svaga position vi befunnit oss i under lång tid, i relation till vårt välfärdssystem. Jag talar till exempel om föräldrapeng och sjukförsäkring och om vår vanligaste bolagsform, F-skattesedel.” 

Kan du själv försörja dig på musiken?
”Idag kan jag inte svara på det. Jag lever i en relation med en person som har en stabil inkomst. Oklart om jag skulle klara mig om jag levde ensam.” 

Hur ser du på de kommande 6 månaderna; vad hoppas du ska hända, och vad kommer du själv göra?
”Jag kommer att släppa musik under resterande månader av 2020 och släppa en skiva 2021. Sedan har jag haft turen att bli erbjuden ett jobb inom mitt yrke som kan inbringa en inkomst, så utifrån min individuella situation har jag en del positiva känslor. Jag har aldrig dragit in mycket pengar så jag är van vid att röra mig med mindre svängrum, och det är jag ju naturligtvis glad över idag. Men jag är allvarligt oroad över hur framtiden kommer att bli för det musikliv vi ska få längre fram. Över kommersialiseringen och produktifieringen av min konstform. Och över mina kollegors situation, de som arbetar med ljus, ljud, säkerhet, teknik med mera.”

Ser du några exempel på uppfinningsrikedom och innovation inom branschen för att överleva arbetsmässigt under dessa omständigheter?
” Jag ser och läser hela tiden om människor i min bransch som vänder ut och in på sig för att försöka lösa problemet utifrån det pyttepyttelilla utrymmet som funnits. Det råder ingen brist på uppfinningsrikedom. Men det är ju väldigt begränsat vad som accepterats under denna period och många initiativ har stängts ner, som båt-konserter och andra försök. Det är regeringens ansvar att behandla oss likvärdigt med andra näringar.”