Utbildning / 200911

Skapworkshop: OPm med Transit

Allt om höstens workshopserie:
Analysera, strukturera och stärk din verksamhet utifrån ditt konstnärskap!

Med Organisk processmetod (OPM) analyserar och strukturerar du som är yrkesverksam musiker, kompositörer eller utövare inom en annan konstnärlig disciplin din verksamhet. Syftet är att stärka det konstnärliga arbetet och den ekonomiska bärkraften. Organisk processmetod utgår från din drivkraft, behov och vilja. 

Organisk processmetod har utvecklats av filmare, scenkonstnärer, bildkonstnärer och formgivare tillsammans med personer inom organisationsutveckling, marknadsföring och processledning.

Under kursen arbetar du både på egen hand och tillsammans med andra deltagare.

Stockholm, Hornsgatan 103 i Skaps lokaler
Träff 1: 14 oktober kl 13-17
Träff 2: 28 oktober kl 13-17
Träff 3: 25 november kl 13-17.

Göteborg, Åvägen 24 hos Brewhouse
Träff 1: 15 oktober kl 13-17
Träff 2: 29 oktober kl 13-17
Träff 3: 26 november kl 13-17.

Det är obligatoriskt att delta på alla tre träffar vid anmälan om deltagande. 
Vi kommer naturligtvis tillämpa lämplig social distansering vid träffarna!

Petter Wallenberg, tidigare OPm-deltagare:
”En myt att kreativitet är ett sorts magiskt fenomen”

Petter Wallenberg, musikskapare, artist, författare, aktivist och regissör, om kursen Organisk processmetod (OPm), en workshop som arrangeras av Transit och Skap:

Du har ju redan ett både brett och mångårigt konstnärskap och skapande bakom dig. Var du snudd på överkvalificerad, eller var den erfarenheten en förutsättning för att få ut något av kursen?
— Jag tänker att oavsett om man har ett mångårigt eller nytt konstnärskap är det nyttigt att använda verktyg för att reflektera över sitt arbete. Det är ofta svårt att göra det rent spontant eftersom konstnärsskap är något väldigt personligt, så man måste liksom skapa en utifrån-blick för att observera hur man arbetar, vad man vill uppnå och så vidare. Det kan hjälpa att göra det tillsammans med andra för att kunna identifiera saker vi alla delar, men som man kanske trodde man var ensam om.

Vad gav kursen dig?
— Jag tycker workshopen är ett bra sätt att konkretisera de olika mekanismerna, drivkraften och rutinerna inom och bakom ens konstnärskap och få en chans att tillsammans med andra sätta ord på sånt som annars kan vara värdigt abstrakt. Det finns en myt kring att kreativitet är ett sorts magiskt fenomen och att inspiration bara uppstår som en dröm, medan verkligheten handlar om att skapa arbetsrutiner, verktyg, disciplin och förutsättningar för konstnärskapet. Att vara konstnär är ett yrke som andra yrken, men ofta får man inte chans att tänka på, analysera, verbalisera och förstå det som andra yrken som har mer konkreta infrastrukturer. Det är där workshopen kan komma till hjälp.

Vem tror du har nytta av en workshop i Organisk processmetod?
— Alla som har någon form av konstnärskap som de vill utveckla!

Fotograf: Binyam Berhane

Om workshopledarna och Transit Kulturinkubator: 

Sara Lönnroth
Verksamhetsledare och coach på Transit Kulturinkubator sedan 2009. Hon är initiativtagare och medutvecklare av OPM. Hon har en bakgrund inom marknadsföring och kommunikation för konstnärliga och kreativa verksamheter.

Peter Gahnström
Projektledare och coach på Transit Kulturinkubator sedan 2018. Peter är utbildad kulturproducent och har lång erfarenhet som bl.a arrangör av musikfestivaler och andra stora kulturevent. Han är även en erfaren innovationsrådgivare. 

Transit kulturinkubator är ett resurscentrum för yrkesverksamma musiker, bildkonstnärer, formgivare, konsthantverkare, filmare och scenkonstnärer. Transit har 10 års erfarenhet av att coacha och utveckla workshoppar med metoder speciellt utvecklade för yrkesverksamma inom alla konstnärliga. www.transitsthlm.se

Frilansande yrkeskonstnärer kan söka till Transits tvååriga residens vid kulturinkubatorn i Stockholm. Transits residens erbjuder kontorsplats, kollegialt sammanhang och insatser för utveckling av den egna verksamheten, såväl ekonomiskt som konstnärligt. Målet är att den enskilde yrkeskonstnären ska stärka sin försörjningsförmåga med utgångspunkt från dennes konstnärskap och kompetens.