Påverkansarbete / 200821

Åtgärder för att rädda musikbranschen

Idag meddelade regeringen att de inom kort kommer att remittera två förslag om att förbereda för lättnader i förordningen som förbjuder allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Samt att de föreslår ytterligare 1,5 miljarder kronor till kulturen i krisstöd. 

Skap arbetar både genom ordförandeskapet i Musiksverige och Klys styrelse för att utbilda och driva på regeringens satsningar på musikskapare under coronapandemin. Idag överlämnade Musiksverige därför en promemoria till regeringen med sex konkreta åtgärdsförslag för att återstarta den svenska musikbranschen. Förslagen är utformade för att hjälpa de företag och individer som drabbats till följd av pandemin samt bidra till att på ett säkert sätt öppna upp musikscenerna med hänsyn till smittspridningen.

Alfons kommenterar: 
Sedan mars har livemusiken, som står för 55 procent av branschens samlade intäkter, i princip raderats ut. Alla branschens intäkter är beroende av varandra och vi ser nu med oro hur även upphovsrättsliga intäkter kommer att sjunka kraftigt i höst. Att regeringen nu satsar ytterligare medel är därför bra, men det är långt ifrån de intäkter som branschen har ett normalt år. Att öppna upp musikscenerna på ett säkert sätt är därför avgörande för att rädda musikbranschen.”

Åtgärdslistan innehåller följande förslag:
1.     Ta fram en konkret och tidsatt plan för återstart
2.     Underlätta kulturaktiviteter i befintliga lokaler
3.     Låt lokalens kapacitet avgöra gruppstorleken
4.     Ta fram ett nytt och återkommande ekonomiskt stöd
5.     Stärk det offentliga stödet till kulturen
6.     Inrätta ett tillfälligt branschråd

Alfons avslutar: ”Vi välkomnar att regeringen nu ska se över möjligheterna att säkert öppna våra musikscener och deras förslag att införa nya krisstöd. Vi hoppas att C och L i budgetförhandlingarna nu hörsammare branschens efterfrågan på stöd och underlättar för alla musikutövare som drabbats av krisen.”
Läs förslagen i sin helhet här!

Klys träffar i eftermiddag kulturminister Amanda Lind, näringsminister Ibrahim Baylan och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för att diskutera hur de föreslagna 1,5 miljarder kronorna bör prioriteras i det uppföljande krispaketet för kulturen #krispaketförkulturen2.0, som tagits fram med oss medlemsorganisationer. Läs mer om krispaketet här!