Påverkansarbete / 200813

Sommaren 2020

Sommaren är ofta en intensiv period trots att både vi på Skap och våra kolleger i branschen stundtals har semester och i år var inget undantag – tvärtom har covid-19 och musikbranschens utsatta situation lett till stora behov av möten, beslut och framtidsarbete. Vi har därför gjort ett urval för dig som vill uppdatera dig om Skaps och Alfons sommararbete för att försöka förbättra musikskapares situation.
Läs sammanställningen nedan:

Upphovsrätt & Buy-outs

Att buy-outs är ett av de största hoten vi ser i framtid råder det nog ingen tvekan om. Många möten och ett tätt samarbete med våra kolleger främst i USA har nu resulterat i ett bra första dokument som visar på vilka de olika formerna för utköp egentligen är. Våra motparter talar ofta om att detta är praxis och så man gör i USA. Det stämmer inte: man gör på olika sätt och inte minst är ofta ett utköp kopplat till en större engångssumma. I Sverige verkar man vilja härma utköpsprincipen, men låta bli att betala mer än om man inte förvärvat alla rättigheter. Vi har också tagit detta till CIAM/CISAC som också bidragit med information. I ett Zoommöte (bilden ovan!) med bland andra nye CISAC-presidenten tillika Skaps hedersmedlem Björn Ulvaeus var detta prio parallellt med att skapa enad front för User Centric-modellen som bidragande faktor för att nå en bättre fördelning.

Youtube använder sin makt för att utpressa danska Stim (Koda)

Det kom lite som en överraskning för gemene man men för oss som agerat motpart till YouTube i många år var det väntat: när danska Koda inte gick med på att minska nivåerna på ersättning med 70% (!) så hotade man med att ta bort all dansk musik från plattformen. Skap har under sommaren aktivt bidragit till kampanjer för att motverka detta och även sätta ljuset på gigantens beteende ur ett implementeringsperspektiv av upphovsrättsdirektivet. Skap kommer förstås att fortsätta att verka ännu mer intensivt i arbetet med bland andra justitiedepartementet för att direktivet skall motverka den här sortens beteende. Alfons sammanfattar på Facebook de största och viktigaste sakerna att ha i bakhuvudet när man lyssnar på YouTube/Googles bortförklaringar kring varför de inte ”kan” dela med sig av de intäkter vi upphovspersoner har skapat.

Musiksverige och svenska livescenen

Alfons, som nu är även Musiksveriges ordförande, har under sommaren intensifierat samarbetet med andra aktörer i Sverige. Speciellt fokus tillsammans med Livesektorn, som Svensk Live, Svensk Scenkonst, Live Nation och Sveriges managers med flera. Arbetet har redan resulterat i artiklar samt direkta skrivelser till departementen och stärkta planer för mer formaliserat samarbete framöver. I juni gavs Musiksveriges rapport om effekterna av covid-19 i musikbranschen ut.

Med fakta som vapen

För att kunna utöva trovärdigt påverkansarbete behöver man fakta som verktyg. Skap har genom sin roll i IMC kunnat driva fram studier kring hur vi måste arbeta för att ändra regler för att det ska vara möjligt att genomföra säkra sammankomster. En del artiklar har redan skrivits om delar av studierna, bland annat här och en sammanställning av påverkansarbetet, insikter från studierna hittar du här!
Alfons kommenterar: ”Vi är mycket nöjda över att bidra till detta arbete eftersom det tjänar våra medlemmar men även hela det globala musikekosystemet att ha vetenskaplig data för att påverka våra möjligheter att återvända till både klassrum och konsertlokaler.”