Påverkansarbete / 200811

Möte med Lind

I dag träffade Skaps (och Musiksveriges) ordförande Alfons Karabuda Sveriges Kultur- och demokratiminister Amanda Lind för dialog och fördjupat samarbete kring hur Covid-19 påverkat och framöver fortsatt riskerar drabba musik och kulturverksamheter. Med sig hade ministern även sin statssekreterare Helene Öberg, enhetschef, sakkunnig samt handläggare med ansvar för musikfrågor.

Alfons rapport:

Det rådde enighet om att det framöver kommer att krävas än större insatser än de redan initierade. De första stöden var mycket viktiga men då de gavs under en mindre aktiv och utsatt period än den vi nu sett under sommaren kommer hösten då de flesta i branschen nu står utan buffert och skyddsnät i ett fortsatt starkt begränsat kulturlandskap kunna visa sig ännu tuffare.

Vi som lever i och av den komplexa musikbranschen vet att det krävs en rad olika sorters intäkter som tillsammans bildar det nödvändiga fundament som krävs för att bibehålla en professionell verksamhet med en stabil infrastruktur öppen för en mångfald av uttryck. Här är uteblivna intäkter från framträdanden mycket tydliga, men under året kommer också drastiska minskningar av upphovsrättsersättningar visa sig dränera det svenska musikområdet.

Kulturministern var överens med oss om att vi behöver lägga långsiktiga planer för att minimera skadorna på vårt kulturliv, samtidigt som vi alla inser att respekten för folkhälsan är vår gemensamma topprioritet. Det är bättre och nödvändigt att ha överenskomna planer och målbild att i värsta fall frångå vid försämrat läge, än att stå handfallen och oförberedd när beslut snabbt behöver tas. Med dessa planer kommer vi också tydligare se vilka som kommer att vara i behov av fortsatt stöd, där Skap/Musiksverige står redo att bidra med statistik, analys och prognos.

Nu väntar en mycket aktiv period där vi alla måste bidra till att kulturen inte diskrimineras gentemot andra näringar genom ologiska begränsningar. Där långsiktiga planer kopplade till understöd snabbt kommer på plats och där vi, i branschen, som sitter på kompetens, fakta och underlag hjälper till att, med beslutsfattarna, nå vår gemensamma målbild. En målbild där Covid-19 inte längre dikterar villkoren.

– Alfons Karabuda, ordförande Skap och Musiksverige