Medlem / 200511

Ayesha är ny i Skaps styrelse: ”Det här är en tid att organisera sig”

Ayesha Quraishi, musikskapare, rappare, konstnärlig ledare och systemteoretiker — välkommen som ny ledamot i Skaps styrelse! Vad kommer du tillföra i styrelsearbetet? 

”Jag kommer fungera som ett extra stort öra till nya musikkrafter, och hur vi tillsammans kan stärka varandra och sträva mot vårt gemensamma mål att vidga våra rättigheter.”

Vad händer i ditt yrkesliv 2020?

”Jag arbetar som Creative Director på Changers Hub Sture och med ett långfilmsprojekt under utveckling. Jag jobbar även på ett musikprojekt som börjar ta form.”

Hur påverkas ni musikskapare av situationen som råder nu, under pandemin; vad händer med kreativiteten, och jobbmässigt?

”Jag tänker att detta att vara musiker alltid är en osäker väg att vara på. Förhoppningsvis leder det till att våra överlevnadsinstinkter kickar igång, och att vi skapar eller upptäcker nya intäktsmodeller. Samtidigt är det här en tid att organisera sig, till exempel genom Skap, för att vi ser hur skört ett konstnärskap kan vara, och behöver jobba tillsammans för strukturer som ger oss mer trygghet.”