Medlem / 200430

Tack alla deltagare för en lyckad digital årsstämma 2020!

65 medlemmar (plus 10 fullmakter) deltog i Skaps allra första digitala årsstämma. Vi sågs via Zoom på säkert avstånd efter myndigheternas rekommendationer och fastän vi saknade att ha alla närvarande i ett fysiskt rum var stämningen god och det blev en bra stämma. Vi tackar alla medlemmar för ert förtroende och höga tålamod när vi har arrangerat årets stämma.

På valberedningens förslag välkomnande stämman en ny ledamot till styrelsen, Ayesha Quraishi, och valde om de sittande styrelseledamöter som var uppe för omval. Styrelsen består nu i sin helhet av (mandattid i parentes):            

Alfons Karabuda, ordförande (2021)
Douglas Carr (omval, 2021)
Ayesha Quraishi (nyval, 2021)
Alexandra Nilsson (2022)
Örjan Strandberg (2022)
Anders Wollbeck (2022)
Dan Bornemark (omval, 2023)
Amber Watts (omval, 2023)
Anna Wedin (omval, 2023)

Vi tackar avgående ledamot Elise Einarsdotter som valde att inte ställa upp för omval. Elise har varit en otrolig tillgång för hela föreningen och som Alfons Karabuda uttryckte det under stämman, ”styrelsens hjärta, goda samvete och med en stor kunskap”.

Skaps inträdesavgift för nya medlemmar är fortsatt oförändrad men stämman beslutade på styrelsens förslag att detta år efterskänka medlemsavgifterna i och med de ekonomiska påfrestningarna som följer av regeringens restriktioner på grund av corona/covid-19. För år 2020 är medlemsavgiften alltså satt till 0 kronor.

Till nya valberedningen återvaldes Ragnar Grippe, Thomas Lindahl och Sarah Riedel. Valberedningen består av fem medlemmar, varav tre tillsätts av stämman och två av styrelsen. Styrelsens tillsättning sker vid nästa styrelsemöte. 

Styrelsen redogjorde för en undersökning om möjligheter, risker och kostnader som kan förknippas med införandet av digital medverkan och röstning på framtida årsstämmor. Fastän årets digitala stämma gick smidigt ser styrelsen betydande fördelar med att ses fysiskt, givet att förutsättningar för fysiskt möte finns. I år genomfördes stämman helt digitalt. En blandning av digital och fysisk medverkan kräver dock helt andra resurser och förberedelser. Stämman beslutade att inte införa digital medverkan som gängse ordning, vilket betyder att det står styrelsen fritt att årligen utvärdera vilka former som är bäst för stämmans genomförande beroende på situationen i omvärlden just då.

Ett justerat protokoll med samtliga stämmobeslut kommer att tillsändas alla medlemmar.

Det sedvanliga medlemsmötet innan stämman där vi tillsammans tänkte prata om Skaps satsningar och påverkansarbete för bland annat den ideella rätten i public service planerar vi att genomföra i andra former. Håll utkik efter vår nya digitala medlemslounge som vi bjuder in till via medlemsbrev och kom gärna med idéer på ämnen du vill diskutera!

Vår festliga middag där vi hyllar Skapstipendiater är planerad till hösten istället. Inbjudan kommer och vi hoppas att vi ses då!