Medlem / 200331

Ändrade regler för a-kassa

Om du inte redan är medlem i en a-kassa, gå med redan idag, så räknas hela den innevarande månaden in i medlemsvillkoret för att få arbetslöshetsförsäkring!

Regeringen har meddelat flera lättnader i arbetslöshetsförsäkringen och tiden för att kvalificera sig till a-kassa kortas ned från 12 månader till 3 månader. En kraftigt nedkortad kvalifikationstid för a-kassa var något som Klys krävde i sitt förslag till krispaket för kulturen.

Detta innebär t ex att du som är egenföretagare och går med i en a-kassa redan nu under mars och april, kan nyttja möjligheten att förklara ditt företag vilande och få a-kassa förhoppningsvis redan i sommar. Detta är nämligen en förutsättning för att man som egenföretagare har möjlighet att söka a-kassa.

Uppdatering 2020-06-11: Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att en företagare ska anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Det innebär att det blir tillåtet med uppdatering av en webbplats eller sociala medier i begränsad omfattning eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om dessa åtgärder endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och upphöra att gälla den 1 januari 2021. Läs mer här.

Vilken a-kassa ska du välja?

Vilken a-kassa du ska välja är högst personligt och utifrån just din situation, var du får dina inkomster från, om du är egenföretagare eller anställd samt vilken utbildning du har.

Via Sveriges a-kassor kan du gå in och göra olika val och då blir antalet möjliga a-kassor färre. Du får också fakta under varje a-kassa, samt länk till att bli medlem.

Även här finner du ungefär samma information och kan göra kostnadsjämförelser: http://www.a-kassa.se/

Här kan du läsa mer om Regeringens förslag om ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning samt artikeln om förstärkt arbetslöshetsersättning.