Medlem / 200315

Skaps årsstämma 2020 framflyttad

Skaps styrelse har efter noga överväganden beslutat att skjuta upp årsstämman, med anledning av rådande situation och flera avanmälningar. Även om vi inte når upp till nuvarande förbud av sammankomster med 500 människor, vill vi se till medlemmarnas, medarbetarnas och vårt samhälles bästa, och därmed bidra med att platta till smittokurvan.

För att stämman ska hållas stadgeenligt arbetar vi nu för att arrangera den i slutet av april. Vi reserverar oss dock för eventuella förändringar eller ytterligare framflyttande beroende på hur situationen ser ut, vilket vi ber om fortsatt stöd för.

Nytt preliminärt datum är därför tisdagen den 28 april.

Mer information och möteshandlingar kommer att komma i god tid innan årsstämman.

Avboka resa och hotell
Har du bokat en resa du inte kan avboka och få pengarna tillbaka för – kontakta Skaps kansli. Kom även ihåg att avboka eventuellt hotell.

Middag på Nalen 7 september
Vår festliga middag med prisutdelning och musik planerar vi istället till 7 september för att så många som möjligt ska kunna komma. Ny inbjudan med mer information kommer!

Vänligen, 
Skaps styrelse och kansli