Evenemang / 190906

NPU:s årsmöte i Stockholm

npu_group

Måndagen den andra och tisdagen den tredje september genomfördes den årliga NPU-träffen, och denna gång var det Skap som stod värd. Två intensiva dagar med möten, föreläsningar, framtidsspaningar och nätverkande med våra nordiska systerorganisationer NOPA (Norge), DPA och DJBFA (Danmark), SMT (Finland) och FTT (Island). Det som avhandlades var bland annat nyheter i respektive land vad gäller adminsitration av rättigheter, den pågående implementationen av copyrightdirektivet, utbildningar i olika länder och två spännande föreläsningar:

1) Thor Pettersen (som på Midem för över femton år sedan var först med att förutspå att all musik kommer att finnas i mobilen i framtiden …) och Guy Fletcher (som skrivit musik sen sextiotalet, bland annat för Cliff Richards och Elvis (!) och tidigare varit ordförande för PRS) från NIM om blockchainteknik inom rättighetsadministration. Summering: framtiden innehåller definitivt möjligheten att få royalty utbetald i precis samma ögonblick som en stream av ett skyddat verk inleds. Det är förstås mycket som ska på plats innan dess dock, bland annat ett globalt betalningssystem som gynnar upphovskollektivet och all den teknik som följer. Väldigt intressant och dessutom glädjande att även representanter från Stim fanns på palts för att lyssna på de tunga talarna! Återstår om Thor och Guy har rätt i sin förutspåelse även denna gång, men det som står klart är att det rör på sig snabbt i vår bransch och Skap skall fortsatt aktivt delta för att nya system byggs tillsammans med oss upphovspersoner så att vi inte blir ”sist på bollen” när de nya teknikerna hamnar på plats! Vi återkommer med uppdateringar kring utvecklingen! (Bilden ovan)

2) Den andra föreläsningen var Niels Mosumgaard från DPA som pratade om ”The Future of Collecting Societites”. Mycket intressant och lärorikt och framför allt följt av en givande frågestund där likheter och skillnader mellan de olika orgainsationerna avhandlades.

På kvällen avrundades de två dagarna med en 70 års-middag med musik och hederprisutdelning, läs mer om denna här!

Foto: Skap