Påverkansarbete / 190822

Pigg 70-åring med påverkanskraft

npu_10_foto_marthe_vee-liten

Nätverket NPU, Nordisk PopulärauktorUnion, fyller 70 år. Det har varit sju händelserika decennier för musikskapares och upphovspersoners villkor och möjligheter.
    NPU bildades 1949 och är en sammanslutning av Skap och våra nordiska grannländers motsvarande föreningar. Syftet är att dela erfarenheter och koordinera arbete i frågor som rör musikskapare i hela Norden.  Från början var bara Norge, Danmark och Sverige med. 1967 anslöt Finlands Säveltäjät ja Sanoittajat, ELVIS, och först 1989 gjorde Islands Félag tónskálda og textahöfunda, FTT, sina nordiska systerorganisationer sällskap.
    Frågorna som lyfts under NPU:s 70-åriga historia har alltid präglats av samtiden. Under 50-talet hängde televisionens utveckling som ett hotfullt moln på musikbranschens himmel. En rad mindre revolutionerande frågor har diskuterats och hanterats genom åren, däribland andelen nationell musik i radio, Melodi Grand Prix – en ny företeelse under sextiotalet – och nordiska musikförlagskontrakt.
    Under årsmötet 2015 diskuterades bland annat hårdare krav på att den ideella delen av upphovsrätten ska respekteras – till exempel att upphovspersoner ska namnges i digitala musiktjänster som Spotify – och en modernisering av internationell upphovsrättslagstiftning som skulle stärka upphovspersoners möjligheter att få ersättning för material som olovandes laddas upp på exempelvis Facebook och Youtube. Så här fyra år senare kan man konstatera att båda dessa frågor flyttat från diskussionsbordet till verkligheten.
    ”NPU lyfter en nordisk agenda inom ECSA. En enad nordisk front innebär bättre möjligheter att påverka hur frågor som rör de nordiska musikskaparna drivs på europeisk och global nivå. Det är av stor betydelse”, säger Alfons Karabuda, Sveriges representant i NPU.

Bilden tagen vid senaste NPU-mötet. 
Foto: Marthe Vee