Stipendier och priser / 190703

Ett pris utan musikaliska och geografiska gränser

polars

I snart 30 år har The Polar Music Prize delats ut till artister, musikskapare och institutioner över hela världen, för ”betydande insatser inom musiklivet”. En frikostig donation från låtskrivaren, textförfattaren, managern och Skaphedersmedlemmen Stikkan Anderson möjliggjorde priset.

”Polarpriset handlar verkligen om musikens värde och respekten för den. Vi ser det naturligtvis från oss i Polar Music Prize gentemot pristagarna men minst lika mycket pristagarna emellan. Att det i sin tur kan resultera i musikaliska samarbeten mellan pristagarna, som mellan Patti Smith och Kronos Quartet, är ju en fantastisk bonus”, säger Alfons Karabuda, ordförande för Skap och för Polar Music Prize Awards prisnämnd, som utser Polarpristagarna.

1989 mottogs en donation på 42 miljoner kronor från Stikkan Anderson. Pengarna skulle användas till instiftandet av ”Stikkan Andersons Musikprisfond i Kungliga Musikaliska Akademien”. Till sin hjälp att starta stiftelsen hade Stikkan och familjen Anderson bland andra Skaps tidigare ordförande Håkan Elmqvist. Skap hade också som stiftare en central roll i priset där föreningen skulle ta över beslutanderätten om familjen inte kom överens. Något som aldrig blev nödvändigt, men som visar på Stikkan Andersons förtroende för Skap. 

Det tog några år att få allting på plats kring hur och på vilka premisser priset skulle delas ut. Men den 18 maj 1992 var det dags för den första prisutdelningen, då i Berwaldhallen i Stockholm. Detta första år bestämde sig prisnämnden för att uppmärksamma Paul McCartney och de baltiska staterna, som vid denna tid tog emot många former av hjälpinsatser från Sverige. Att få till stånd fungerande upphovsrättsorganisationer i dessa länder skulle främja både seriös och populär musik. Så småningom kom priset att delas i ett ”seriösmusikaliskt” och ett ”populärmusikaliskt” pris, för att ”fira musik och bryta ner musikaliska barriärer genom att föra samman människor från olika delar av musikvärlden”.

”Polar Music Prize-veckan i Stockholm är alltid mycket intensiv. Trots det ges ofta tillfälle för mer djupgående samtal med pristagarna”, säger Alfons Karabuda. ”Det starkaste intrycket i år gjorde Grandmaster Flash när han ingående berättade för mig om de tidiga åren som DJ, och hur han från att ha känt sig ganska ensam som sådan fram till 1978 såg ett uppsving av unga kollegor i Bronx. Vad som föranledde detta var det stora elavbrottet i New York sommaren 1977, där stora plundringar försiggick och många ungdomar helt enkelt då tagit den musikutrustning man inte tidigare inte haft råd att skaffa. Ett år senare såg man frukten av vad tillgång till musikutövning kunde ge.”

Stikkan Andersons ande svävar fortfarande över priset; representanter för familjen sitter i styrelsen tillsammans med tre oberoende ledamöter, däribland Skaps ordförande Alfons Karabuda. Polar Music Prizes oberoende prisnämnd består av 12 ledamöter, bland annat representanter från Skap, Föreningen Svenska Tonsättare och Musikförläggarna. Nomineringarna till priset görs numera, förutom av organisationer som ECSA och IMC också av privatpersoner.

Här kan du läsa om alla pristagare

Fakta
Priset: en miljon svenska kronor till respektive pristagare – delas ut av H.M. Konungen vid prisceremonin i Konserthuset Stockholm.
Prissummorna: bekostas med avkastningen från donationen, medan kostnaden för galor och prisutdelning bekostas med sponsormedel.
Namnet: Polar Music Prize är hämtat från Stikkan Andersons skivbolag Polar Music.
V foto: Gilda Romero / Skap 
H foto: Karin Törnblom / Polar Music Prize