Påverkansarbete / 190607

Skap inbjudna till justitiedepartementet för att genomföra EU:s upphovsrättsdirektiv

Den 17 april 2019 antog Europaparlamentet och rådet direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden. Medlemsstaterna ska ha genomfört direktivet senast den 7 juni 2021. 

Skaps ordförande Alfons Karabuda kommer att delta i justitiedepartementets referensgrupp för direktivets genomförande, med ett första möte 18 juni. Syftet är att departementet ska inhämta ett brett underlag för dess arbete att ta fram en promemoria med förslag till genomförande. Men också inför de dialoger och övriga initiativ som kommer att tas av EU-kommissionen i syfte att ta fram riktlinjer för tillämpningen av direktivets bestämmelser om ansvar för plattformar för användaruppladdat innehåll. 

Alfons Karabuda ser hoppfullt på processen men varnar även för tuffa fortsatta förhandlingar eftersom flera parter kommer att motsätta sig varenda steg i implementeringen:

”Jag ser förstås fram emot justitiedepartementets uppstartsmöte. Det var en näst intill osannolik vinst att vi fick igenom direktivet på EU-nivå. Dessvärre var inte våra svenska politiker och lagstiftare bland de vi upphovspersoner kunde lita till. Det gör att implementeringen på nationell nivå nu kommer att bli tuff, inte minst för att Google vill slippa betala men också för att våra avtalsparter som musikförlag och skivbolag inte kommer att hävda att vi enskilda kreatörer behöver laglig hjälp att hävda oss mot storbolagen. Skap står redo och har gott samarbete med de andra konstformerna för att få till sjysta villkor för upphovspersonerna”, säger Alfons Karabuda.