Medlem / 190523

Skap beviljas prövningstillstånd i Högsta Domstolen

lagbok_highres

En lång period av väntan är äntligen över då Högsta Domstolen idag meddelade att Skap beviljats prövningstillstånd i åtalet kring otillbörlig förmån ”i frågan om middagstillställningarna” enligt föreläggandet – syftandes på de traditionella vårfester som Skap anordnat för sina medlemmar sedan 1940-talet.

”Det är naturligtvis glädjande att Högsta Domstolen nu ska pröva frågan en gång för alla, men framförallt är det en illustration på hur oklar lagstiftningen som reglerar representation är. Samtidigt beklagar jag naturligtvis att det just är vår vårfest som kommit att bli den juridiska försökskaninen för vilka beloppsgränser som gäller vid representation. Man ska ju faktiskt komma ihåg att vi frikändes i Tingsrätten och att Hovrätten var oenig och därför är det nog faktiskt inte bara vi som ser fram mot att så att säga få facit”, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.

Fotograf: Patrik Svedberg