Evenemang / 190522

Skap i Cannes!

fridx2icannes_new

I veckan gick den Europeiska Filmdmusikdagen av stapeln under filmfestivalen i Cannes och Skaps ordförande Alfons Karabuda ledde eventet som i år fokuserade på EU:s upphovsdirektiv och hur vi bäst säkerställer en för upphovspersonerna bra implementering i de olika medlemsländerna. I samtalet deltog bland annat europaparlamentarikern Helga Trüpel, som starkt stått upp för kulturen och oss som skapar den. Hon uppmanade oss att inte luta oss tillbaka bara för att direktivet gått igenom utan lyfte en varningens flagg inför implementeringen där de stora bolagen också inom musikbranschen kommer att utmana de artiklar i direktivet som avser stärka oss som avtalspart.

I en panel kring filmmusikskaparnas förutsättningar och konkret tillvägagångssätt för att skapa sin musik till film deltog dessutom de rutinerade Skapmedlemmarna Karl och Pär Frid (bilden) och det hela avslutades med sedvanligt mingel samarrangerat av upphovsföreningarnas europeiska paraplyorganisation ECSA och regissörernas Quinzaine des Realisateurs.

”Förutom viktigt informationsutbyte och samordning inför implementeringen av upphovsrättsdirektivet så ger den europeiska filmmusikdagen ett ypperligt tillfälle för upphovspersoner och t.ex. regissörer att träffa varandra och skapa nya arbetsytor”, säger Alfons Karabuda

Foto: Alessandra Callegari