Upphovsrätt / 190426

Vem får administrera mekaniska rättigheter i USA?

nmpavsmlca2

AMLC (American Music Licensing Collective) och NMPA (National Music Publishers Association) är de två amerikanska organisationer som till The US Copyright Office har erbjudit sig att ta hand om administreringen av de mekaniska onlinerättigheterna i USA. Då AMLC representerar också kompositörer och inte bara majorbolag (som NMPA representerar) tycker vi att valet av flera anledningar är självklart – organisationen är dessutom betydligt mer tekniskt sofistikerade, inriktade på mångfald och har ett för oss européer viktigt globalt perspektiv och är därför bäst lämpade att ta hand om licenserna.

Detta är särskilt viktigt nu då över 10 miljarder kronor, så kallade ”black box”-pengar som består av ännu omatchade streaming-royalties, ska hamna hos rätt upphovspersoner. NMPA kommer sannolikt se till att pengarna fördelas efter majorbolagens marknadsandelar i stället för att, som oberoende AMLC har stora möjligheter att göra, matcha dessa pengar mot en välfungerande databas av verk och upphovspersoner, som enligt uppgift till stor del hör hemma i Europa.

”Som mina amerikanska kollegor sa vid rundabordssamtalen vi arrangerade i LA för en tid sedan: ’de kommersiellt största aktörerna är enkla att hitta och pengarna har redan nått dem. Nu väntar omatchade medel som skall till andra än bara de största amerikanska stjärnorna’. Något som antagligen bara kan ske med AMLC som administratör”, kommenterar Skaps ordförande Alfons Karabuda.

Vi har därför genom ECSA starkt rekommenderat The US Copyright Office att välja AMLC som leverantör av denna viktiga tjänst och hoppas innerligt att de lyssnar på oss 50 000 professionella kompositörer och låtskrivare framför en handfull jättestora bolag!

Efter vårt intensiva arbete med att påverka de amerikanska beslutsfattarna har vår åsikt fått starkt genomslag, bland annat skriver nu Digital Music News utförligt om detta!