Påverkansarbete / 190412

Väntat svenskt nej till EU:s upphovsrättsdirektiv – trots ”allt”

eucopyinv
Vid EU-nämndens sammanträde idag röstade, som väntat, en majoritet ner regeringens förslag till att Sverige på måndag 15 april ska ställa sig bakom det upphovsrättsdirektiv som förhandlats fram (och diskuterats flitigt, bland annat här – se vår artikel 24 månader av påverkan för sammanställning av vår rapportering!) i EU under de senaste åren. 
Socialdemokraterna var det enda parti som ställde sig bakom direktivet och samtliga ledamöter från andra partier – från V till SD – valde motsatsen.
 
Vi på Skap tycker förstås att detta är väldigt tråkigt eftersom vi vill att även Sverige ska vara ett land som backar kulturskapare som ju får allt svårare att samla in de pengar de faktiskt genererar – samtidigt som nätjättar blir rika på deras skyddade verk. 
 
Turligt nog är inte resten av EU lika stora motståndare till konkret värna kulturskaparnas villkor på bekostnad av nätjättars något mindre vinst. I de flesta länder har både näringsliv, ingenjörer och akademi stor förståelse för att den fria konsten är ett absolut måste för ett hållbart demokratiskt samhälle. Skap har därför koncentrerat mycket av sin energi på att skapa oss en stark position i Bryssel, bland annat genom en mycket stark representation i ECSA (länk) där vi har kunnat påverka Europeiska beslutsfattare  – det vill säga de som i sin tur kommer att sätta agendan för stora delar av den svenska digitala lagstiftningen. Vi ser därför hoppfullt på att direktivet ändå kommer att klubbas igenom på måndagens ministerråd även om Sverige väljer att inte backa det, och kommer att göra allt vi kan för att det ska implementeras fort och smidigt så att det enorma kapital svenska kreatörer skapar faktiskt kan komma dem till godo till betydligt större del än tidigare!