Medlem / 190328

Tack alla medlemmar som kom till årsstämman!

stamma2018_s

91 medlemmar var på plats när Skap hade årsstämma i måndags på Ingenjörshuset i centrala Stockholm. Stämningen var mycket positiv, vilket ledde till många konstruktiva samtal och en tydlig väg framåt för föreningen. På valberedningens förslag välkomnade stämman en ny ledamot till styrelsen – Amber Watts – och valde om de sittande styrelseledamöter som var uppe för omval. På kvällen bjöds medlemmarna på festmiddag på Nalen – vegetarisk buffé ackompanjerad av en bejublad konsert och flera prisutdelningar.

Innan stämman arrangerade Skap ett seminarium om fördelningsmodeller i streamingtjänster där Stims marknadschef Peter Lindström berättade om hur Stim ser på de olika modellerna User Centric och Pro Rata. Därefter följde ett samtal mellan ordförande Alfons Karabuda och Skaps jurist Andreas Wendén om den stundande upphovsrättsreformen (som dagen efter klubbades igenom i EU-parlamentet!) och vad denna kan komma att betyda för enskilda upphovspersoner.

Själva stämman innehöll flera beslut och diskussioner. Amber Watts valdes in i styrelsen (nyval 1 år) och fyra sittande ledamöter omvaldes: Elise Einarsdotter (1 år), Örjan Strandberg (3 år), Alexandra Nilsson (3 år) och Anders Wollbeck (3 år). Skaps styrelseledamot Namo Marouf valde att inte ställa upp för omval. Skap vill förstås tacka henne för hennes engagemang för föreningen!

Läs Skaps intervju med Amber Watts här>>

Stämman hade en öppen diskussion där styrelsen och medlemmarna fick tillfälle att samtala om Skaps gemensamma värdegrund. Det beslutades även, som svar på en motion inlämnad från en medlem, att styrelsen till nästa årsstämma ska leverera en undersökning om möjligheter, risker och kostnader för digital medverkan på framtida årsstämmor. Skaps inträdes- och årsavgift beslutades fortsatt oförändrade.

Till nya valberedningen återvaldes Ragnar Grippe, Thomas Lindahl och Sara Riedel. Valberedningen består av fem medlemmar, varav tre tillsätts av stämman och två av styrelsen. Styrelsens tillsättning sker vid nästa styrelsemöte. 

Ett justerat protokoll kommer att tillsändas alla medlemmar under våren.

Stämman avslutades med en festmiddag på Nalen för medlemmar, kolleger och samarbetspartners där vi live på scen fick ta del av fantastiska Impossible Music Sessions del 2. Redan år 2013 tolkade Linnea Olsson, Jennie Abrahamsson och Love Antell den iranske musikern Arya Aramnejad’s musik under mötet ”Impossible Music Sessions”. Arya hade då precis avtjänat ett år i fängelse för sin musik och kunde, censurerad i Iran, inte själv framföra den. Nu bor han i Sverige som fristadsmusiker och denna kväll möttes de alla fyra för att för första gången spela tillsammans och dessutom tolka varandras låtar. Det blev ett vackert och mycket uppskattat möte på persiska, engelska och svenska. 

– Det var en otroligt fin heldag i måndags! Det är första gången jag deltar på årsstämman och det kommer garanterat bli fler gånger, säger Mikael Landén som är ny medlem i Skap sedan mars i år.

Skap delade också ut fyra priser till välförtjänta upphovspersoner. Priserna och motiveringarna:

Skaps stipendium ur Sven Paddocks minnesfond: Per-Erik Hallin
Motivering: Hans karriär har lett honom in på många spännande vägar. Från Elvis till Carola och Kalle Anka. Men främst är han är en nestor inom gospeln i Sverige. En nyfiken och inspirerande, komponerande musikant vars piano och låtar har ekat över hela världen. För en livsgärning inom svenskt musikliv tilldelar vi 

Skaps stipendium ur Ejnar Westlings minnesfond: Lisa Pyk Wirström och Cissi Efraimsson
Motivering: Dom är unga veteraner som tillsammans skapar modern och egensinnig popmusik.  Utan att ta hänsyn till trender och ideal följer dom sina hjärtan och rör sig fritt över genregränserna men alltid med lyssnaren i följe. 

Stipendium ur Skaps jubileumsfond: Christina Nordstrand 
Motivering: Hon är en person som brinner för musik i många olika genrer. Vi vill uppmärksamma hennes kärlek till barnmusik och den sprudlande kreativitet som lett till allt från musikal till sagoböcker med musik och sång. 

Skaps stipendium ur Fred Winters minnesfond: Emil Svanängen
Motivering: Han är en orädd, magnetisk och barriärbrytande musikskapare. Ett bubblande kreativt konstnärskap i ständig metamorfos. En musikskapare vars känslor skiner igenom i musiken och alltid både utmanar och drabbar lyssnaren. 

Foto: Skap