Påverkansarbete / 190326

Vi välkomnar ett historiskt beslut

eucopy

I dag, den 26 mars 2019, trots ett motstånd utan motstycke från extremt dominanta företagsintressen, hade Europaparlamentet modet att anta Copyrightdirektivet. Skap, som representerar de professionella musikskaparna i Sverige välkomnar förstås detta historiska beslut som är ett bra och viktigt steg mot skälig ersättning för upphovsrättsskyddade verk på internet.

Alfons Karabuda, Skaps ordförande, kommenterar:
”Å musikskaparnas vägnar vill jag tacka alla medlemmar i Europaparlamentet som idag valde att sända en stark och positiv signal till framtida generationer som vill skriva, komponera, skapa och kunna tjäna sitt upphälle på det de skapat!”

Skap välkomnar speciellt de artiklar som balanserar upphovspersonernas avtalsposition vad gäller användandet av deras verk online. EU har tagit sitt ansvar för att förstärka den systematiskt svaga position som upphovspersoner, historiskt, har haft gentemot sina förhandlingsparter.

Alfons Karabuda sammanfattar:
”Det har sagts att detta är en ’once in a generation’-reform, och Parlamentet kan vara stolta över sin positiva röst idag. Vi ser nu fram emot ett slutgiltigt antagande av EU:s medlemsländer de närmaste dagarna. Vi står sedan redo att bidra till implementeringen av direktivet i Sverige så det kan leva upp till sitt löfte att förbättra möjligheterna för de som skapar innehållet som möjliggör för alla mellanhänders olika affärsmodeller online.

För frågor om Skap, direktivet, upphovsrätten och Sveriges musikskapares möjligheter till försörjning, kontakta Skap direkt så reder vi ut begreppen eller kommenterar beslutet!

HÄR kan du läsa om omröstningen hos EU.