Påverkansarbete / 190315

Rundabordssamtal i Los Angeles

la

Den gångna veckan hölls rundabordssamtal med europeiska och amerikanska upphovspersoner på musikområdet, i Los Angeles. Samtalen var initierade av ECSA, i samarbete med SCL (filmmusikkompositörerna i Hollywood) och leddes av Skaps ordförande Alfons Karabuda med mål att avhandla gemensamma frågor rörande avtal med nya streamingtjänster som Netflix och i spelbranschen.


Alfons Karabuda tillsammans med rundabordssamtalens deltagare.
 
Högt på agendan låg även här EU:s upphovsrättsreform, för vilken intresset är stort internationellt då man hoppas att ett gott resultat i Europa skall få globala verkningar. Viktigt var också att ge ett europeiskt perspektiv på USA:s Music Modernization Act, och därför deltog också representanter på högsta nivå från The Copyright Office. Att vi som europeiska upphovspersoner aktivt involverar oss i detta är dels för att stötta våra amerikanska kollegor, men även för att det mesta av medlen som skall distribueras och som saknar mottagare hör hemma i Europa. Hundratals miljoner skall hitta sina rätta ägare och genom att vara med i denna process kan vi se till att de hamnar hos de upphovspersoner vi representerar.
 

”Vi fick goda råd från ledande agenter som Sarah Kovacs från Kraft-Engel, utbytte erfarenheter med kollegor gällande så kallade buy-outs och inspirerades av den nytillträdde ordföranden för the Alliance of Women Film Composers, Starr Parodi. Bara några av alla de saker jag tar med mig från rundabordssamtalen”, säger Karabuda och utvecklar vidare: ”Det råder inget tvivel om att vi lyckats nå konkreta framsteg denna vecka och jag ser fram emot att beta av vår gemensamma action plan, och lite längre fram i vår välkomna advokat Charlie Sanders till Sverige för att få träffa Skaps medlemmar och hjälpa dem med frågor gällande arbete i USA.” 

Officiellt statement: 

The ECSA delegation, consisting of ECSA President Alfons Karabuda, Vice President Bernard Grimaldi, Secretary General Marc du Moulin and European Affairs and Programme Manager Alicja Swierczek, was welcomed by the SCL delegation including President Ashley Irwin, SCL Recording Secretary Jonathan David Neal and several SCL Board members such as film and game music composer Gary Schymann, composer and arranger Ira Hearshen and film composer and hit songwriter Hélène Muddiman.

Among the roundtable participants were furthermore:
Jesper Ankarfeldt, Danish film music composer
Rick Carnes – US songwriter, President Songwriters Guild of America, Co-Chair MCNA (Music Creators North America).
Marvin Dolgay – Canadian composer, President Emeritus Screen Composers Guild of Canada. Co-Chair MCNA (Music Creators North America).
Charles J. Sanders – General Counsel to Songwriters Guild of America and MCNA.
Starr Parodi – US composer and Songwriter, President of the Alliance of Women Film Composers (AWFC).

The Creators’ Roundtable continued with Sarah Kovacs, agent at Kraft-Engel, one of the leading composer agencies who talked about the realities of the streaming as well as game business for composers and songwriters. More experiences and insights were given by:
Shawn LeMone – Vice President Film & TV Music/New Media, ASCAP
Jennifer Harmon – Senior Director Film TV & Visual Media, ASCAP
Erin Collins – Vice President of Film TV and Developing Media, SESAC

ECSA President Alfons Karabuda comments on the roundtable:
“Never before has the condition for professional music creation and distribution changed so rapidly as in the present. These movements are almost all global and only in close collaboration with our international network will we be able to take a leading role rather than one of a bystander. This is why the Creators’ Roundtable set-up in partnership with SCL is of such importance.”