Påverkansarbete / 190214

Upphovsrättsreform i EU: Beslutsfattarna är överens!

trilogeneudirektiv

I går, onsdagen den 13 februari 2019, efter år av förhandlingar och ett högt tryck från dominanta storföretags intressen kom äntligen den så kallade Trilogen (EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet) överens om ett nytt upphovsrättsdirektiv som kommer att få långtgående positiva konsekvenser för musikskapare i EU.

Alfons Karabuda, Skaps och ECSAs ordförande kommenterar: 

”Först och främst vill jag, å oss musikskapares vägnar, tacka alla förhandlare för att de jobbat så outtröttligt med att få detta till stånd. Det har sagts att detta är en ’generationsreform’ och hela EU kan vara stolta över det avtal som nåddes igår. Detta sänder en stark och positiv signal till kreatörerna som skapar innehållet som alla musik- och filmtjänster bygger på, att de kommer att bli rimligt ersatta för sina verk i framtiden!”

Det tog många år att etablera förståelse och utverka stöd för upphovsrättens betydelse för Europas konkurrenskraft gentemot främst USA. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kallade oss upphovspersoner ” ”Europas kronjuveler” i sitt linjetal i september 2016 – men det uttalandet hade föregåtts av hundratals möten och många svåra diskussioner där vi drivit på och kämpat för att få kommissionen att inse att upphovsrätten är en förutsättning för både skapande och vinst, inte ett farthinder. Skap var genom ECSA med och skrev tre av paragraferna till kommissionens direktivförslag (paragraferna 14-16). Vår linje är att om vi skall kunna bygga en framtid där också andra än Google dikterar villkoren är det ohållbart med gigantiska plattformar som Facebook och Youtube som så ensidigt berikar sig på upphovspersonernas bekostnad.  

Genom att ena upphovspersonerna på musikområdet i Europa och också bilda Authors Group – med Europas journalister, författare, dramatiker och regissörer – öppnades dörrarna till de högsta nivåerna i Bryssel. Sedan dess har vårt arbete handlat om att vara närvarande och aktiva experter. 

Och nu har vårt arbete äntligen burit frukt: upphovsrätten har nu en kanonchans att följa med oss andra in i det 21:a, digitaliserade århundradet – i stället för att helt dikteras av nätets giganter.

Alfons Karabuda: ”Om detta avtal klubbas, vilket vi har all anledning att tro att det kommer, är det första gången EU beslutar om transparens och rättvis fördelning till förmån för kreatörerna. Det kommer att sätta stopp för den orättvisa värdeöverföringen från kreatörer till ett par starka techgiganter. Upphovsrättdirektivet slår ett slag för en hållbar framtid för Europas kreatörer och vår gemensamma kulturella mångfald – låt oss inte missa denna unika chans!”

Läs ECSAs pressrelase här.