Upphovsrätt / 190207

Skap i seminarium på Folk & Kultur

Folk och kultur panel

Under rubriken En nödvändig kulturinjektion för Europa – EU:s nya upphovsrättslagstiftning bjöd kulturskaparnas samarbetsnämnd KLYS på seminarum i Nya Hallen på Munktellsmuseet på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna den 8 februari. 


Från vänster till höger: Anders Rudell, Susin Lindblom, Sanna Wolk, Paulina Holmgren, Alfons Karabuda. 

 

Moderator var Anders Rydell, författare och journalist och deltagare var utöver Skaps ordförande Alfons Karabuda: Harald Hamrell, regissör, Katarina Henryson, sångerska, Sanna Wolk, professor i upphovsrätt och immaterialrättschef vid Cirio, Robert Nilsson, kansliråd på Kulturdepartementet, Paulina Holmgren, fotograf och ordförande i Svenska Fotografers Förbund och Susin Lindblom, förbundsdirektör Dramatikerförbundet.

”Det är glädjande att se att upphovsrätten har hamnat högt upp på agendan på Folk och Kultur”, säger Alfons Karabuda, och utvecklar: ”att paneldebatten skedde samma dag som det ödesmöte då Rådet ska enas om sin bild av reformen. I kväll är det lite sista chansen att komma överens om direktivet ska kunna klubbas igenom innan EU-valet. Och vi kan inte vara säkra på att det tillträdande EU-parlamentet värnar om kulturen på samma sätt som det vi har just nu gjort.”

Seminariet avslutades med musik av Katarina och Svante Henryson på sång respektive cello.

Här kan du se den första delen av seminariet, och här kan du se den andra!