Påverkansarbete / 190117

2 snabba svar – om EU:s upphovsrättsreform med Alfons Karabuda

article1
Under våren fortsätter kampen för att uppdatera och i grunden reformera upphovspersoners rättigheter inom EU, ett regelverk som resten av världen, och inte minst USA håller ett öga på då det kommer att påverka de digitala jättarnas affärsmodeller i grunden. Alfons Karabuda uppdaterar om det pågående arbetet.
 


 

Alfons! Vad händer härnäst med EU:s upphovsrättsreform?
– Vi är på upploppet nu och det märks på alla de desperata försök till desinformation som storbolagen sprider, speciellt om paragraf 13, för att de ska slippa dela med sig av sin vinst till alla som skapar det innehåll deras affärsmodell bygger på.

Vad kan man göra för att motverka denna?
– Egentligen inte så svårt, tar man sig tid att läsa fakta så är allt väldigt tydligt, den censur och de filter pirater och Google talar om finns helt enkelt inte för en plattform som vill vara del av en fungerande musikalisk näringskedja och lagligt licensiera musiken. Sen skall vi komma ihåg att upphovsrättsreformen är så mycket mer än bara paragraf 13. Det finns tre andra paragrafer, 14, 15 och 16, som syftar till att stärka oss upphovspersoner som avtalspart och skall sätta press på våra motparter. Dessa förslag är historiskt viktiga för oss. Av uppenbara skäl får vi inte så mycket uppbackning kring detta av andra i musikbranschen dock, det här är en kamp vi måste föra själva. Sett till hur långt vi kommit så gör vi det riktigt bra!

Har dina vänner frågor om paragraf 13? På www.article13.org hittar de grundläggande fakta kring vad den behandlar!