Medlem / 190111

Fyra år, tusen kronor – ett fall för HD?

Fyra år, tusen kronor och fortsatt osäkerhet kring vilket regelverk som råder kring sammankomster – så skulle man kunna sammanfatta processen kring Skaps uppskattade och saknade vårfester.

Det är nämligen fyra år sedan åklagaren och hans utredare började titta på om några oegentligheter förekommit i samband med sammankomsterna. Eftersom åklagare, tingsrätt och hovrätt alla är eniga om att ingen mutat eller blivit mutad, borde detta ärende lagts ner för länge sedan. Det gjorde det inte. 

Det som fortsatte var dock något helt annat – åklagaren ville ta tillfället i akt att testa lagstiftningen, för att se om det som tidigare ansetts som lagligt nu kunde misstänkliggöras genom då representanter för olika kulturinstitutioner deltagit vid dessa (kultur)evenemang. Något som för övrigt står i dessa institutioners regleringsbrev att de bör göra.

Vad händer nu då?

Jo, tingsrätten var ju helt enig om att Skap och medåtalade var helt oskyldiga och frikände allesammans på alla punkter. Åklagaren ville dock fortsätta tänja på gränserna och testa lagstiftningen i ytterligare ett steg, och tog därför ärendet till hovrätten. Där ville två av tre domare döma på samma sätt som tingsrätten och frikänna på alla punkter, men en domare fick med sig två nämndemän – vilket resulterade i en fällande dom. Även de som ville fälla ansåg dock att ingen blivit mutad i egentlig mening och att inget uppsåt funnits; värdet av mutan som inte var någon muta blev satt till 1 000 kronor (för mat, dryck och delad kostnad för lokalhyra, gager, menyer och arvode för arrangemang av pristagarnas musik). 

För Skaps del är domen delad i två: böter för föreningen och böter för ordföranden som, likt en ansvarig utgivare, till del står till svars, även om agerandet under alla år varit styrelsebeslut som stöttats av föreningsstämman. Förmodligen är detta faktum anledningen till att hovrätten yrkade på att ordförandens rättegångskostnader skulle betalas av staten trots fällande dom.

Skap anser – precis som en enig Skapstämma 2017 – att vårfesterna inte var annat än av godo och att inget otillbörligt gick att förknippa med dessa. Tvärtom var de viktiga för ett kollektiv av upphovspersoner som alltför ofta tvingas verka i det dolda. Det anses helt enkelt ingå i Skaps uppdrag att arrangera den här sortens sammankomster, vilket är anledningen till att vi begärde prövningstillstånd hos högsta domstolen. Om detta ges besked i nästa vecka.

Vi anser att den djupt oeniga hovrätten gjort en missbedömning – det är dock inte skäl nog för HD att ta upp fallet. Det gör de om det finns anledning att titta på praxis och om oklarhet i lagen råder kring den sorts problematik som ”vårfestfallet” bygger på. Även här anser vi dock att det finns anledning för HD att ge prövningstillstånd. 

Vad betyder det om vi får prövningstillstånd?

Ja, gällande vad som skett historiskt spelar det mindre roll då ingen egentligen ansett att Skap har gjort något fel – man betalar sina böter och så är det med det.

Det spelar dock stor roll för hur Sveriges kulturföreningar, organisationer och även kommersiella bolag kommer att kunna träffas i framtiden. I nuläget råder en paus kring många av den här sortens sammankomster, något vi anser hämmar förenings- och kultursverige. Detta är det främsta skälet till att vi hoppas att HD ger oss prövningstillstånd och – att vi ges möjlighet att visa vad vi anser vara rätt och fel, en gång för alla – för allas skull.