Upphovsrätt / 181214

Fildelare får betalt för skyddat material

Foto Alice Moore

I den nyligen publicerade The Counterfeit and Piracy Watch List redogör EU-kommissionen för webbplatser vars innehåll helt eller delvis utgörs av pirattillverkade produkter och upphovsskyddat material. Syftet med ”The Watch List” är att få ansvariga aktörer, lokala tillsynsmyndigheter och regeringar att vidta åtgärder för att stävja missbruk av immateriella rättigheter.

Foto: Alice Moore

The Watch List syftar också till att sprida kunskap bland EU-medborgare kring miljö-, produktsäkerhet- och andra risker som omgärdar inköp från tvivelaktiga aktörer. En del av The Watch List behandlar specifikt webbplatser som erbjuder upphovsrättsskyddat material och beskriver även hur illegala fildelningssajter belönar användare som laddar upp populära filer. Exempelvis gör uploaded.net direktutbetalningar till användare vars uppladdade filer laddas ned mer än 1000 gånger. Ersättningen stegras om nedladdningarna sker från länder som Storbritannien, Frankrike eller Tyskland. Med andra ord har fildelningssajter skapat incitament där användare uppmanas skapa så åtråvärt upphovsrättsskyddat material som möjligt. 

The Watch List täcker dock inte alla tjänster och plattformar, och kommissionen fattade beslut om att inte ta upp bland andra Amazon eller Ebay, då aktörerna bakom dessa ”i allmänhet är öppna för att samarbeta med rättighetsägare”, och även har undertecknat samförståndsavtalet om online-försäljning av förfalskade varor.

EU-kommissionen kommer att uppdatera listan vartannat år, och kontinuerligt övervaka de åtgärder som vidtas av lokala myndigheter och andra aktörer för att motverka överträdelser av immateriella rättigheter.