Upphovsrätt / 181129

KLYS bjöd på Nordic Copyright Meeting i Stockholm

KLYS_NCM18

Den 23 november var det åter dags för de Nordiska länderna – denna gången inklusive både Island och Färöarna – att bjuda på sammanfattningar av sina respektive nationella rapporter kring upphovsrätt.

Dagen inleddes med att KLYS ordförande Marika B Lagercrantz presenterade en illustration på tema upphovsrätt och samtalade med Transfer Studio som skapat denna, följt av rapporter, samtal om Digital Single Market och EU:s upphovsrättreform. På eftermiddagen diskuterades affärsmodeller med bland andra United Screens, Danish Filmdirectors och Stim, samt det finska systemet för ersättning för privatkopiering. Läs mer om KLYS verksamhet på klys.se

Foto: Skap