Upphovsrätt / 181108

Spotify har gömt sig bakom pappersarbete – men nu har vi en lösning

rick_carnes_foto_alfons_karabuda

Alfons Karabuda intervjuar Rick Carnes, ordförande för The Songwriters Guild of America och co-president för MCNA (Music Creators North America), om Music Modernization Act.


Rick Carnes. Foto: Skap
 
Rick Carnes, musikskapare från Nashville som bland annat skrivit musik åt country-jättar som Garth Brooks, sitter sedan 16 år som ordförande i Songwriters Guild of America (SGA) – USAs motsvarighet till Skap.
Rick Carnes och SGA är en av krafterna bakom Music Modernization Act (MMA), och Carnes ingår nu också i nomineringskommittén till den nya ”nämnd” som skall vara beslutande organ enligt MMA.
 
Berätta om Music Modernization Act, vad handlar det om?
Ungefär vart tjugonde-trettionde år sker ett tekniksprång som vänder uppochner på en hel bransch och affärsmodell. Då krävs en politisk lösning där alla parter kan enas – en lösning som ska vara supereffektiv, absolut rättvis och politiskt genomförbar. Det är givetvis inte alldeles enkelt. Vi kommer aldrig bli helt färdiga, och jag är inte nöjd med alla aspekter, men jag är väldigt nöjd med detta: Vi musikskapare kommer få betalt av Spotify. Det var en oerhört invecklad process för både oss och dem, men vi lyckades. Det är detta som Music Modernization Act handlar om.
 
Spotify och liknande digitala tjänster har hela tiden sagt att de försökt betala ut ersättning, men i själva verket har de gjort det enkelt för sig och gömt sig bakom byråkrati och pappersarbete. Men nu har vi alltså en lösning.
 
Upphovsrättsreformen i EU – kommer den påverka USA i någon mån?
Jösses ja. Vi är oerhört angelägna om att detta ska gå igenom, för en sådan reform inom EU kommer att sätta standarden för hur vi i USA hanterar det här problemet med att upphovsskyddat material sprids utan att upphovspersonerna får ersättning. Det är ett problem som verkligen måste adresseras och lösas. Och Skap och era kollegor i EU var först med att ta tag i detta. Så all heder åt er!
 
Fakta: 
Music Modernization Act (MMA) syftar till att modernisera upphovsrätten för att göra den relevant för samtidens sätt att konsumera musik: streaming.
MMA gick igenom som amerikansk lag i kongressen den 11 oktober i år.
Förenklat innebär den nya lagen tre saker:
  • Musikskapare och artister ska få royalties även för musik inspelad före 1972.
  • En drastisk förbättring av ersättningsmodellen från streamingtjänster till musikskapare.
  • En juridisk process som tillser att outtagna royalties tillfaller upphovspersoner (istället för att stanna hos streaming-tjänsterna, vilket tidigare varit fallet).