Påverkansarbete / 181025

Tätt samarbete med nordiska musikorganisationer

skarmavbild_2018-10-25_kl

Skap har varit med och arbetat fram ett långsiktigt och regelbundet samarbete mellan de nordiska musikorganisationerna för upphovspersoner och i veckan hölls ännu ett av de månatliga mötena med dessa systerorganisationer.


Foto: Skap

Tidigare träffades de nordiska upphovspersonsorganisationerna en gång om året. Där utbytte man erfarenheter och skapade kontakter. Det var bra men inte tillräckligt om man vill kunna förändra i det nordiska musikklimatet. Därför har vi nu djuplodande telefonkonferenser minst en gång i månaden där vi aktivt samarbetar kring gemensamma frågor.

– De nordiska länderna har likartade utmaningar på musikområdet, men kommer ibland fram till lite olika sätt att lösa dem på. Kommunikationen kring detta och ibland gemensamma arbetsgrupper gör att vi står starkare och tillsammans besitter ännu större expertis, säger Alfons Karabuda, ordförande i Skap.

Under veckans möte diskuterades bland annat uppföljning av den aktuella upphovsrättsreformen, internationella frågor i ECSA, gemensamt arbete kring den ideella rätten och creditfrågan och vi fick en uppdatering om hur ny finsk lagstiftning kan påverka finska STIM (Teosto).

Detta är de nordiska musikorganisationerna som ingår i samarbetet: 

Sverige:

 • Skap
 • Fst

Norge:

 • the Norwegian Society of Composers and Lyricists (NOPA)
 • Norwegian Society of Composers (NKF)

Finland:

 • the Finnish Music Creators (FMC) 
 • Society of Finnish Composers

Danmark:

 • the Danish Songwriters Guild (DPA)
 • DJBFA  
 • Danish Composers’ Society (DKF)

Island:

 • the Icelandic Society of Authors and Composers (FTT)
 • Society of Icelandic Composers