Medlem / 181025

Skap välkomnar fristadsmusikern Arya Aramnejad

181024_fristadsmusiker_arya_aramnejad_och_ak

För fem år sedan framfördes hans förbjudna musik av Jennie Abrahamsson, Linnéa Olsson och Love Antell på Södra Bar i Stockholm, under Impossible Music Sessions, som arrangerades av Skap. Nu kan iranske Arya Aramnejad själv sjunga sina sånger, i Sverige, utan censur och fängelsestraff.


Arya Aramnejad välkomnas till Skap av ordförande Alfons Karabuda. Foto: Hannah Kirsebom
Arya Aramnejad är musikskapare och sångare – och Stockholms första fristadsmusiker. 
 
– Skap har under lång tid varit drivande i frågan om fristäder för utsatta musikskapare, tillsammans med Kulturrådet och nu Kulturhuset/Stadsteatern. Arya Aramnejad är Stockholms förste och Sveriges fjärde fristadsmusiker, och det känns både viktigt och självklart att han nu blir medlem, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.
 
Fristadskonstnärskapet innebär att en konstnär/upphovsman, vars skapande begränsas och hotas i hemlandet, får en fristad i Sverige för att under två års tid kunna fortsätta att utöva – och utöka – sitt skapande.
 
– Jag upplever det som en stor befrielse att vara här i Sverige. Jag är så överraskad över vad jag sett och upplevt hittills; det är inte alls så som den iranska regimen framställer det. Bland annat ser jag hur kvinnor verkar på alla nivåer i samhället, att de har makt, och hur väl det fungerar. Nu är det min uppgift att fånga detta och beskriva för mina landsmän att den negativa bild de har av västvärlden och jämställdhet inte alls stämmer, säger Arya Aramnejad.
 
Som fristadskonstnär representerar han alla de röster som inte får uttrycka sig.
 
– Med en väska full med hemlandets förbjudna röster har jag kommit hit, där jag fick röstens frihet som gåva, säger Arya Aramnejad.
 
– Fristadsprojekten är större än personen: det handlar om att möjliggöra fortsättningen på en demokratisk process. Arya Aramnejad är inte en flykting. Han är här för att kunna arbeta och fortsätta sprida sitt demokratiska budskap till såväl sina landsmän som till andra, säger Alfons Karabuda, som gläds över hur Arya Aramnejad satt sig in i Skaps verksamhet och imponerats av arbetet och de frågor man driver.
 
Fakta Arya Aramnejad
 
  • Musikskapare, sångare och producent från Babol i norra Iran
  • Blev känd med sången ”Ali Barkhiz” där han kritiserar den islamiska regimen
  • Trots ettårigt fängelsestraff har han fortsatt sprida sitt politiska, regimkritiska budskap 
  • Fristadsmusiker i Stockholm i två år framåt