Påverkansarbete / 181018

Stärkt stöd till kulturen i Europa

skarmavbild_2018-10-18_kl

Skaps europeiska paraplyorganisation, ECSA, kämpar för stärkt stöd till kulturen i Europa. Många av EU:s beslutsfattare har förstått kulturens värde för sitt Europa. Man ser kulturen inte bara som en garant för yttrandefrihet eller underhållning, utan också som en framtida möjlighet till ekonomisk konkurrenskraft gentemot övriga världen.


Foto: ECSA

Men hur investerar man då i detta viktiga område? Främst har man gjort det genom det så kallade Creative Europe-programmet. Ett program vars budget nu skall sättas för 2021-2027.
 
Skap verkar nu, genom ECSA, för att EU-parlamentet och Rådet ska:

  1. Visa på sitt stöd till kulturen genom att dubblera dess budget genom Creative Europe-programmet
  2. Öka det finansiella stödet för det arbete som görs för att stärka den kreativa sektorn i Europa
  3. Att se musiken som ett prioriterat område inom Creative Europe-programmet
  4. Stärka skyddet för upphovsrätten , artistisk yttrandefrihet och speciellt lyfta den ideella rätten/credit
  5. Underlätta för upphovspersoners rörlighet i Europa, för att stärka förutsättningarna för nya samarbeten och öppna för nya marknader
  6. Stärka möjligheterna för att professionellt arbeta med sin musik och bidra till en mer jämställd musikbransch.    

Läs mer vad ECSA skriver i sitt ”position paper”>>