Påverkansarbete / 181018

Music Modernization Act – ny lag i USA

skarmavbild_2018-10-18_kl

En ny lag, Music Modernization Act, har antagits i USA med syftet att underlätta att ersättning för mekaniska rättigheter i digitala tjänster hamnar hos rätt mottagare. Den innehåller också en lösning för hanteringen av inspelningar som släpptes före 1972, samt att producenter nu för första gången får ett skydd i den nya upphovsrättslagsiftningen. Lagen tar dock inte i beaktning upphovspersonernas svaga avtalssituation, vilket Skaps ordförande Alfons Karabuda vänder sig mot.


USA:s president Donald Trump skriver under Music Modernization Act 11 oktober 2018 i Vita huset. Foto: Vita huset/Joyce N. Boghosian
 

– Att en modernisering av regelverket i USA behövdes för att kunna erhålla ersättning för det man skapat råder det inget tvivel om. Det är också därför vi aktivt verkat för att stödja våra amerikanska kollegor. Dessvärre är det några saker i lagen som inte tar i beaktning upphovspersonernas svaga avtalssituation. I nuläget råder det en stor obalans i de organ som skall upprätthålla den nya lagstiftningen med upphovspersonerna i minoritet, säger Alfons Karabuda och fortsätter. 

– Vidare fick de stora bolagen som använder vår musik i sina tjänster igenom att man inte skall kunna stämma dem eller kräva ytterligare betalning när de kommit överens om nyordningen som kommer att råda. De med störst muskler har som vanligt gått ut med extra förmåner, säger han.

Läs mer hos CISAC (upphovsrättssällskapens internationella samarbetsorgan)>>