Påverkansarbete / 180928

Europeiskt samarbete för bättre villkor

skarmavbild_2018-09-28_kl

En strategi för bättre villkor för alla aktiva inom musiklivet – det är fokus för EMC (European Music Council) under helgens sammanträde i Bonn. Med start idag, fredag, läggs planen för hur European Agenda for Music ska bidra till att stärka Europas musikskapare. 

– Målet med den här agendan är att beslutsfattare i EU ska ha den kunskap de behöver och rätt verktyg för att ta beslut som gynnar kulturlivet och därmed också samhället. Men nu ska vi först identifiera hur innehållet i agendan kan förmedlas till beslutsfattarna för att sedan bidra till förbättrade villkor för dem som är del av musiklivet, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.

EU-projektet European Agenda for Music samlar intressenter och aktiva inom musikvärlden. Tillsammans ska de samordna prioriteringar och fungera som en stark, enhetlig röst i dialogen mellan beslutsfattare och musikvärld. Sju arbetsgrupper med olika ansvarsområden har tagit fram agendan. Gruppen som fokuserade på skapande leddes av Alfons Karabuda. Han och ordförandena för övriga arbetsgrupper deltar i dagarna i EMC:s sammanträde.