Påverkansarbete / 180926

Sveriges kulturskapare lämnar in yttrande till kulturdepartementet

skarmavbild_2018-09-26_kl

Idag lämnar KLYS (Sveriges kulturskapare) in sitt yttrande över utredningen Konstnär – oavsett villkor till kulturdepartementet. Utredningen är unik i sitt slag och lägger flera viktiga och välbehövliga förslag till förbättringar av kulturskapares villkor. 


KLYS lämnade idag in sitt yttrande över utredningen Konstnär – oavsett villkor till kulturdepartementet. Foto: KLYS

– Skap välkomnar att det genomförs en konstnärspolitisk utredning. Kunskapen om kulturskaparnas villkor är oftast låg och då blir det givetvis också svårt för beslutsfattarna att förbättra villkoren för oss kreatörer. Här spelar Klys yttrande en viktig roll, och att Skap är med i Klys styrelse är en garant för att vi upphovspersoner inom musikområdet, och våra specifika behov, är representerade, säger Skaps ordförande Alfons Karabuda.

De 14 konstnärsorganisationerna i KLYS, som tillsammans företräder ca 30.000 yrkesverksamma kulturskapare i landet, har nu kommit överens om vilka förslag i utredningen som den nya regeringen bör prioritera för att stärka den konstnärliga friheten, den kulturella mångfalden, och därmed också demokratin i Sverige.

Läs hela Klys uttalande här>>
Läs hela remissyttrandet här>>