Medlem / 180921

Skaps uppförandekod

uppforandekod

Under Skaps första styrelsemöte i höst beslutade styrelsen om Skaps uppförandekod. Elise Einarsdotter, medlem i Skaps styrelse sedan 2007, varför tycker styrelsen att det är viktigt med en sådan här kod?
– Vi vill bidra till ett hållbart musikliv och en hållbar samhällsutveckling. Då är det till stor hjälp med en genomtänkt uppförandekod.


Elise Einarsdotter är kompositör och pianist och medlem i Skaps styrelse sedan 2007. Foto: Olle Steinholtz

Vilka riktar sig uppförandekoden till?
– Den riktar sig till Skaps medlemmar, medarbetare, samarbetspartners, styrelse och ledning.

Vad tror du uppförandekoden kommer att bidra med?
– Den bidrar med ett övergripande ramverk för vårt arbete med jämställdhet och mångfald, i värnandet av människors personliga integritet, i arbetet med rätten till föreningsfrihet, och i kampen för skäliga ersättnings- och arbetsvillkor.

Uppförandekoden hittar du här>>