Medlem / 180914

Hej Anna Berkius Kolte, Skaps ekonomiska rådgivare!

ann-maggan-liten

Anna Berkius Kolte och Magdalena Lilja är Skaps ekonomiska rådgivare sedan 2016, och Skaps medlemmar och Stim-anslutna kan höra av dem med sina frågor kostnadsfritt, den ekonomiska rådgivningen är ju en Skaps mest uppskattade förmåner.

Anna vilka är de vanligaste frågorna och ärendena du brukar få från Stim-anslutna och Skapmedlemmar?


Magdalena Lilja (tv) och Anna Berkius Kolte (th) är Skaps ekonomiska rådgivare sedan 2016. Foto:Skap

–Vi får in en massa olika frågor. Och något vi märkt är att många ofta behöver hjälp eller någon att bolla med när man får förfrågningar från Skatteverket eller när man får slutskattsedel från Skatteverket. Många blir lite oroliga därför att det kan vara svårt att förstå vad det handlar om eller att förstå vad skatteverket vill ha för svar. Det gäller framförallt att förstå varför frågan ställs och att skicka in rätt underlag. Det brukar vi ofta hjälpa till med.
 
Har du något exempel på fall där Skaps ekonomiska rådgivning gjort stor skillnad för en musikskapare? 
– Vi har till exempel kunnat hjälpa en medlem med att revidera deklarationer några år bakåt i tiden där Skatteverket missförstått upplägget. Det resulterade i ca 100 000 kronor mindre i skatt för personen i fråga. 
 
Vi har även upptäckt ett fall där Skatteverket granskat en medlems deklaration, och utifrån det fattat ett beslut som gör att praxis försämrats för hela branschen. Då har vi bett Skap om att gå in och överklaga Skatteverkets beslut med förhoppning om att få tillbaka den praxis som rådde tidigare, det skulle gynna hela kollektivet. Den processen pågår nu.
 
Har du några snabba tips som du kan dela med dig av?
– Ja något jag verkligen vill uppmana till är att upprätta reseräkningar med traktamenten, där kan man spara in mycket pengar! 
 
Vad många till exempel inte vet är att man har rätt till traktamente på när man reser i tjänsten – både i Sverige och när man befinner sig i utlandet, skattefritt. Beloppen varierar per land och kan uppgå till t ex 689 kr per dygn i USA. Så säg då att du är Skapmedlem och bor i Skaps lägenhet i New York i två veckor och arbetar där. Då kan du få en bra slant skattefritt genom traktamentet. Och det finns enkla mallar för både reseräkningar och traktamente på nätet. 
 
Sen se till att spara underlag! Se till att ha en bra rutin för att ta hand om alla underlag och allt material löpande. Skaffa enkla register, plastfickor, bra pärmar. 
 
Och hur gör man för att komma kontakt med er om man behöver hjälp?
– Dels så finns ett enkelt formulär på Skaps hemsida eller så mejlar man till ekonomi@skap.se