Upphovsrätt / 180912

En viktig seger för Europas upphovspersoner idag

omrostning_mimi

– Dagens utfall är inte resultat av en enskild insats utan av ett långt och idogt arbete av Europas enade upphovspersoner, som påbörjades redan när ECSA:s (Europas musikskapare) grundades för tio år sedan. Och detta trots att vi inte haft något som ens är närheten de globala it-jättarnas djupa kassakistor, säger Alfons Karabuda, ordförande för Skap och ECSA. 


Foto: EU-parlamentet

Idag röstade Europaparlamentet om modernisering av upphovsrätten. Resultatet av omröstningen blev att det nya förslaget från EU-parlamentets gruppledare Axel Voss gick igenom, något som kommer stärka kulturskaparnas position. Förslaget gick igenom med stor majoritet, 438 för, 226 var emot.
 
– Idag visade våra folkvalda att de ser kulturens värde, och de gav oss som är grunden för hela den kreativa näringskedjan ett viktigt erkännande. Idag visade de att de sett och hört oss, och de stod upp för oss kreatörer, säger Karabuda. 

Det här innebär flera viktiga framsteg för upphovspersonerna. Dels genom artikel 14-16, som  bland annat innebär:
• Erkännandet av kulturskaparens/upphovspersonens roll i den kreativa näringskedjan
• Transparenta och rimliga avtal med möjlighet till omförhandling
• Rapporteringsplikt när upphovspersoners rättigheter exploateras
• Dispytmekanism som möjliggör för enskilda kreatörer att hävda sin rätt genom en förenklad juridisk process
• De digitala plattformarnas ansvar i värdekedjan som handlar om ökad insyn, skäliga ersättningar och rätt för kulturskapare att omförhandla eller återkalla rättigheter. 

Dels genom artikel 13 som innebär att de internetplattformar som tjänar pengar på att sprida upphovsrättskyddat material också ska vara ansvariga för materialet de tillhandahåller, idag är det du som användare som är ansvarig för materialet.
 
Läs mer om beslutet som togs här>>