Påverkansarbete / 180907

ECSA:s generalsekreterare räknar ner till omröstningen tolfte september

eu-parlamentet-liten

Marc du Molin tog över rodret som generalsekreterare för ECSA (Europas musikskapare) våren 2018. Marc, du kom ju in i ditt nya jobb under en minst sagt hektiskt period. Kan du berätta kort om ECSA:s påverkansarbete nu och närmaste tiden fram till omröstningen i EU-parlamentet den 12 september?

– Vi gör verkligen en massa aktiviteter. Den här omröstningen är ju så oerhört viktig för alla musikskapare som ECSA representerar i Europa, det är den enskilt viktigaste reformen av upphovsrätten på mer än ett decennium och skulle verkligen kunna förbättra situationen för kreatörerna. 


Marc du Molin började sitt jobb som generalsekreterare på ECSA våren 2018. Foto ECSA.

Och det budskapet har ECSA förmedlat till EU-parlamentarikerna genom mängder av möten, brev, skrivelser och stort engagemang från musikskapare i hela Europa, för det är avgörande att parlamentarikerna också får höra ifrån kreatörer i sina egna länder. Därför har vi samarbetat intensivt med våra medlemmar som i sin tur uppmanat ”sina” EU-parlamentariker att ta rätt beslut. ECSA har också varit mycket aktiva och engagerade i Authors Group, som samlar upphovspersoner ifrån alla sektorer. Och vi stödjer alla implementeringen av direktivet, och jobbar hårt för att EU ska stå upp gemensamt för oss kreatörer. 

Vilka frågor skulle du säga är viktigast för Europas musikskapare, i förhållande till kommande omröstning i parlamentet?
– Direktivet är viktigt av flera anledningar. Det innehåller åtgärder och förslag som stärker kreatörernas ställning i kontraktssituationer och förbättrar ersättningsnivåerna. 

Liggande förslag från JURI:s (EU-parlamentets utskott för rättsliga frågor) innefattar en stark och mycket välkommen princip för rättvis och proportionerlig ersättning och transparensåtgärder som skulle tillåta kreatörer att få insyn i användningen av deras verk och möjlighet att återkalla rätten till sina verk om de inte används.

Direktivet strävar också efter att lösa ”the value gap” (här kan du läsa mer om ’the value gap’ >>) som hindrar skapare från att få rättvis och rimlig betalning på vissa internetplattformar. De digitala plattformarna påstår att artikel 13 i direktivet kommer förstöra internet när det egentligen handlar om att de vill behålla saker som de är med deras makt oinskränkt. Vi är mycket kritiska till det här resonemanget. Vi kreatörer är de starkaste förespråkarna av yttrandefrihet och skulle aldrig någonsin stödja en lagstiftning som inskränker yttrandefriheten. Transfer of Value (här kan du läsa mer om Transfer of Value>>) måste få ett stopp!

Hur tror du att utfallet kommer bli av röstningen?
– Det är nästan omöjligt att förutsäga. Mest på grund av att EU-parlamentet röstade ner JURIS förslag med en väldigt liten marginal på 40 röster, utav EU-parlamentets 751 parlamentariker i juli.  Å ena sidan antogs direktivet av en stor majoritet av ledamöterna i JURI och är resultatet av en bred kompromiss och konsensus över partigränserna. Vi är övertygade om att också Europaparlamentet kommer att komma överens och stå enade för kreatörernas rättigheter. 

Vad är det bästa som kan hända och vad är värsta tänkbara scenario?
– Det bästa skulle självklart vara att EU-parlamentet antog hela direktivet med stark majoritet den 12 september. Det värsta skulle vara att EU-parlamentet avvisar upphovsrättsdirektivet eller inte kan ta beslut. Genom att avslå direktivet skulle parlamentet också avvisa de viktigaste reformerna för kreatörerna under mycket lång tid. Att missa ett sånt tillfälle skulle inte bara vara mycket skrämmande för kreatörerna, utan också ett misslyckande för hela EU: s demokratiska process.
 
Om Marc du Moulin:
Marc har lång erfarenhet och djupgående förståelse av den kreativa sektorn samt en lång erfarenhet av europeiska frågor. Han arbetade tidigare för European Film Agency Directors, Motion Picture Association, Europeiska kommissionen (DG CNECT) och Eurocinema. Marc du Moulin har en master i UK-EU-US Copyright Law från King’s College London och en master i europeiska studier från L’Institut catholique de Paris.