Påverkansarbete / 180824

Sveriges Radio uppmärksammar Skaps debattartikel

skarmavbild_2018-08-24_kl

Nyligen skrev Skap tillsammans med 15 musikskapare en debattartikel där vi kritiserar SVT:s ständiga nonchalerande av den ideella rätten. Sveriges Radio har uppmärksammat detta och intervjuade Skaps ordförande Alfons Karabuda bland annat.

Catharina Ekdahl, jurist på PRV, säger såhär i inslaget: 
– Vi har fått kritik från EU-håll för att vi inte tar den ideella rätten på allvar och man måste bli bättre på att ange de upphovspersoner vars verk används i olika sammanhang.

Vi håller verkligen med Catharina Ekdahl. När de ekonomiska förutsättningarna för professionellt musikskapande ständigt blir tuffare är rätten få credit allt viktigare. Vi tycker att SVT som public servicebolag måste ta ett större ansvar och sluta använda sig av aktörer som kränker den ideella rätten!

Här kan du lyssna på inslaget i Sveriges Radio>>>