Påverkansarbete / 180816

”SVT, sluta kränk våra konstnärliga rättigheter!”

skarmavbild_2018-08-16_kl

Idag 16 augusti skriver Skap och 15 musikskapare och Skapmedlemmar en debattartikel på SVT Opinion. I artikeln kritiserar vi SVT:s ständiga nonchalerande av den ideella rätten. 


Skap tillsammans med 15 kompositörer verksamma inom film och tv skriver idag en debattartikel där vi uppmanar SVT att sluta kränka våra konstnärliga rättigheter. Foto: SVT

Alfons Karabuda om upprinnelsen till artikeln:
– När de ekonomiska förutsättningarna för professionellt musikskapande ständigt blir allt tuffare är rätten att synas som musikens skapare, alltså att få credit, allt viktigare. Det inser fler och fler i vår näringskedja.  I dagarna förbättrade till exempel Spotify sina uppgifter om låtskrivare och producenter på sin tjänst. Att då vårt eget public servicebolag använder sig av aktörer som har som affärsmodell att kränka denna rättighet är inget annat än skamligt, säger han.

Nedan finner du texten i sin helhet och här hittar du länk till artikeln på SVT Opinion.

”SVT: sluta kränk våra konstnärliga rättigheter!”

När vår ekonomiska utsatthet är så stor blir vår lagstadgade rätt till credit så mycket viktigare. Men denna rättighet kränker SVT nästan dagligen genom att anlita företag vars hela affärsidé går ut på att frånta oss rätten till att namnge våra verk”, skriver tonsättare och kompositörer, verksamma inom film och tv.

Vi kreatörer är nästan alltid den svagaste och mest utsatta parten i den kreativa näringskedjan, trots att vi utgör själva grunden för den genom våra verk.

När vår ekonomiska utsatthet är så stor blir vår lagstadgade rätt till credit så mycket viktigare. Men denna rättighet kränker SVT nästan dagligen genom att anlita företag vars hela affärsidé går ut på att frånta oss rätten till att namnge våra verk.

Vi uppmanar SVT att ta sitt ansvar och sluta bryta mot lagen.

I Sverige har vi förmånen att ha en stark oberoende public service, det är långt ifrån en självklarhet idag. I en värld med tilltagande hot och hat mot konstnärer kan en stark public service fungera som garant för konstnärlig yttrandefrihet.

Vi kreatörer är stolta över att kunna bidra till att SVT kan uppfylla sitt uppdrag, för utan oss upphovspersoner och kreatörer skulle det gapa tomt i våra tv-rutor och i vara tyst i våra hörlurar.

En grundförutsättning för att vi kreatörer ska kunna fortsätta skapa är att det finns en stark upphovsrätt. Idag finns en bred uppslutning kring upphovsrätten som idé, både bland konsumenter och tvärs över de partipolitiska gränserna.

Det finns dock en central beståndsdel i upphovsrätten som ständigt glöms bort, åsidosätts och försummas, inte minst av SVT: den ideella rätten.

Den ideella rätten ger oss upphovspersoner och även andra, lagstadgad rätt att namnges när våra verk används av någon annan, det vi brukar kalla credit.

Den ideella rätten är viktig eftersom den ger oss rätten att bestämma hur och när våra verk får användas.

FN konstaterar till exempel i en rapport om konstnärliga rättigheter att yttrandefrihet och ideell rätt är att likställa med mänskliga rättigheter och inte kan förhandlas bort.

Mot bakgrund av detta är det minst sagt uppseendeväckande att SVT systematiskt bryter mot den ideella rätten. Och därmed bryter mot lagen.

På vilket sätt menar vi då att SVT bryter mot lagen? Jo, genom att anlita bolag, som Epidemic Sound, som vill få oss och sina kunder, att tro att de har rätt att sälja vidare vår ideella rätt, vår credit.

Att strunta i vår lagstadgade rätt till credit är en del av den ”förenklingsmodell” som deras affärsmodell bygger på. Vår musik blir anonymiserad och istället för att vi som skapat musiken får credd, får vi se ”Musik: Epidemic Sound” rulla i eftertexterna.

Inte minst på Barnkanalen är det här mer regel än undantag.

Och ja, det hände även tidigare att SVT missade att credda oss. Vi har förståelse för att det kan hända och är alltid beredda till dialog om och när det händer. Vi har haft samtal med SVT om detta vid flera tillfällen.

Och att SVT köper musik från bolag med tvivelaktiga ersättningsmodeller må så vara, vi respekterar fri konkurrens.

Det vi pekar på är någonting helt annat. När SVT köper musik från bolag som Epidemic Sound, vars hela affärsidé förutsätter en kränkning av upphovspersonernas rättigheter, ja då har man gått över alla gränser.

För i vems intresse ligger att inte berätta vem som skrivit musiken?

Inte i upphovspersonernas i alla fall.

Kanske blir det lättare för ett bolag att, som en sorts musikens hälare, dölja ursprunget för att underlätta hanteringen. Men det är och förblir fel.

Dessutom vilseleder Epidemic Sound SVT och andra kunder att tro att de kan använda musiken i vilket sammanhang som helst utan medgivande från oss upphovspersoner, trots att vi har kvar vår rätt att säga nej till användning av vår musik i exempelvis religiösa eller politiska sammanhang.

Vi kräver därför att SVT, oavsett vilket bolag man anlitar, säkerställer att rådande lagar och regler följs.

Vi uppmanar SVT att återupprätta vårt förtroende för public service och agera som en seriös aktör. Det behöver både vi och framtidens kreatörer.

Dan Bornemark
Gullan Bornemark
Christopher Dominique
Monica Dominique
Fredrik Emilson
Sophia Ersson
Karl Frid
Pär Frid
Sofia Hallgren
Lisa Holmqvist
Alfons Karabuda
Georg Riedel
Johan Söderqvist
Anders Wall
Jean-Paul Wall