Upphovsrätt / 180705

EU-parlamentet skjuter upp beslutet att anta ny upphovsrättslag

eu-parlamentet-liten

Trots den mycket starka uppslutningen och engagemanget från upphovspersonerna, inte minst musikskapare och Skapmedlemmar, beslutade EU-parlamentet idag att skjuta upp beslutet att anta ny upphovsrättslag. Beslutet tas istället i mitten av september. Fram till dess kommer ytterligare samtal om lagförslaget att äga rum för att nå ett brett samförstånd i parlamentet.

Alfons Karabuda blir intervjuad i Sveriges Radio om dagens beslut i EU-parlamentet. Här kan du lyssna på inslaget som börjar cirka 6.10 minuter in i sändningen. Foto: Skap

Alfons Karabuda, hur kommer det sig att lagförslaget inte röstades igenom i EU-palamentet idag?
– Först och främst är det viktigt att komma ihåg att EU-parlamentets ledamöter är överens om majoriteten av lagförslaget. Däremot finns det ett par paragrafer som varit kontroversiella, en av dessa paragrafer handlar om hur de stora digitala plattform i framtiden ska dela med sig av sin vinst. Sen ska vi inte sticka under stol med att den extremt intensiva lobbying som ett av världens rikaste bolag finansierat också spelat roll i dagens utfall.

Vad innebär det här för oss upphovspersoner?
– Det här betyder att vi upphovspersoner måste intensifiera våra insatser för visa våra politiker hur upphovspersonernas verklighet ser ut. Men jag har gott hopp, för i grund botten är ju våra folkvalda politiker satta att värna ett samhälle med ett blomstrande kultur- och samhällsliv, och det kan vi inte få utan att skapare och upphovspersoner kan verka professionellt och till rimliga ersättningar.

Så vad sker härnäst?
– Vi som representerar upphovspersonerna kommer jobba intensivt för att tydligt visa hur vår verklighet ser ut, i form av möten och ytterligare faktaunderlag till politikerna. Det är viktigt att ge dem en balanserad bild som motvikt till den skräckpropaganda som de digitala jättarna iscensatt och finansierat. Vi behöver visa att internet inte går sönder för att Google får dela med sig av sin vinst till oss som skapat det innehåll som byggt deras bolag. Dagens utfall är ett farthinder på vägen, men slaget är långt ifrån förlorat!
#makeinternetfair

”Fake news är inget nytt. Tyvärr inte heller när det gäller musik och förutsättningarna för att skapa musik.” Här bloggar Alfons Karabuda om de digitala jättarnas kampanjer inför EU-parlamentets beslut.