Påverkansarbete / 180620

Skap i Almedalen: Vad är demokratibrott och hur påverkas de utsatta?

almedalen_hogdjurspanel

Som en fortsättning på Skaps samarbete med Brottsofferjouren kommer Skaps ordförande Alfons Karabuda att delta i en panel om hot och hat tillsammans med bland andra justitie- och inrikesminister Morgan Johansson samt Rikspolischefen Anders Thornberg, under årets politikervecka i Almedalen. Samtalet leds av Margit Silberstein.

Vad är demokratibrott och hur påverkas de utsatta? 

När? Torsdagen den 5 juli 2017, 10.30 – 11.30
Vart? F20 Björkanderska huset Skeppsbron 24 Campus Gotland

Termen demokratibrott används av polisen och av TidningsUtgivarna för att beskriva hur politiker, journalister, konstnärer och andra opinionsbildare genom till exempel hot skräms att avstå från att delta i det offentliga samtalet. Men demokratibrott är inte ett begrepp som återfinns i brottsbalken. Borde detta ändras? Vilket stöd erbjuds i dag de utsatta så att hot och trakasserier inte skall påverka de demokratiska processerna och yttrandefriheten? Hur påverkar hat, hot och trakasserier urvalet av opinionsbildare, journalister, politiker och konstnärer? Vilka väljer bort att delta i det offentliga samtalet?

Seminariet inleds med att möta några av de utsatta i filmen ”Hotet mot det fria ordet”. Därefter debatteras frågorna av ansvariga politiker, Polisen, Brottsofferjouren Sverige, TU samt Skap.

Panel:

  • Sven-Erik Alhem, ordförande Brottsofferjouren Sverige
  • Jeanette Gustafsdotter, VD Tidningsutgivarna
  • Morgan Johansson (S), justitie- och inrikesminister
  • Tomas Tobé (M) rikskdagsledamot, ordförande i justitieutskottet
  • Alfons Karabuda, ordförande Sveriges kompositörer och textförfattare Skap samt talesperson i FN för artistisk frihet
  • Anders Thornberg, Rikspolischef. 

Moderator: Margit Silberstein 

Alfons Karabudas tal vid Konstnärsnämndens seminarium, En dag om demokratibrott – om hat och hot mot konstnärer, journalister och förtroendevalda, ingår numera i Brottsofferjourens utbildningsmaterial till deras anställda. Lyssna på talet här>>