Medlem / 180608

Skap bjöd in till möte med nordiska filmmusikskapare

nordiska_filmmusik-liten

I tisdags möttes 17 nordiska filmmusikkompositörer från Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige en halvdag hos Skap. På agendan? Den gemensamma satsningen Nordic Film Music Days, som de senaste åren ägt rum under filmfestivalen i Berlin i februari, och hur vi nu kan vidareutveckla och fördjupa samarbetet. Fokus ligger bland annat på gemensamt påverkansarbete och då med starkare stöd, inte minst, från de nordiska filminstituten och filmfonderna.

Skaps ordförande Alfons Karabuda ledde mötet, och såhär summerar han dagen:

– De nordiska filmmusikkompositörerna håller riktigt hög internationell klass, och det borde synas ännu mer i de internationella filmerna.  Trots att många av oss träffas vid internationella filmfestivaler under året är det genom strukturerat strategiarbete vi skapar förutsättningar för framtidens filmmusik skriven av våra medlemmar, säger han.

Inom Skap finns den så kallade film- och mediamusikgruppen. Gruppen består av kompositörer verksamma inom exempelvis film, tv, reklam och tv-spel, och har haft kontakt under föregående år, bland annat för samarbete med Skap gällande avtal, något som bland andra Fredrik Emilsson bidragit till och som resulterat i att Skap kunnat ta fram nya riktlinjer för beställningsverk. Läs mer om Skaps nya nya riktlinjer för beställningsverk här>>